Vitaj za touto ikonou, dobrý Človek...

Už len ten fakt, že si sa sem preklikol, nemôže byť náhoda.

Nejeden z nás, ktorý to prvotné rozhodnutie sa pre rehoľný život už má za sebou, si v tých ťažkých časoch útrap a hľadaní našej životnej cesty želal, aby sám veľký a dobrý Pán Boh osobne zostúpil z neba, poklepal nás po pleci a povedal nám: „Neblázni, Jožko/Ferko/Janko/Paľko/Andrejko atď., niet na čo čakať, niet nad čím váhať, veď práve Teba som si vyvolil už od úsvitu dejín za svojho učeníka aj apoštola, aby si moje meno zaniesol pohanom aj prezidentom a aby si popritom prežil uvedomenie, že bez bolesti a Lásky to nepôjde“.

Lenže Boh to s nami takto osobne nikdy nedohodne.

Sám najlepšie vidí, že až to má hodnotu, k čomu sa človek v živote sám rozhodne a odhodlá! A tak sa Ti úplne každý deň prihovára osobitným spôsobom cez udalosti, ktoré zažívaš, cez ľudí, s ktorými vytváraš vzťahy alebo ktorých Ti Boh prozreteľnostne pošle do cesty, cez knihy, ktoré prečítaš, cez modlitby, čo k Bohu vysielaš, alebo aj cez zmysluplné ticho, na ktoré si občas nájdeš čas a pod.

A keď sa po týchto všetkých náznakoch aj vďaka Tvojej vnímavosti srdca rozhodneš už naozaj vstúpiť k nám do prvého stupňa našej františkánskej formácie, zakrátko pochopíš a spoznáš, že namiesto ideálu zasvätených ľudí, čo kráčajú za Kristom po stopách svätého Františka, si tu našiel strašne obmedzených a hriešnych úbožiakov, vlastne rovnakých ako si Ty sám, keď teraz práve vstupuješ!

Avšak toto nie je a nemá byť jediná pravda o našom živote...

Lebo keď po pár rokoch budeš skladať večné sľuby vložením svojich rúk do rúk provinciála poslednú vetu, ktorú v tom historickom okamihu sľubu vypovieš bude:

slub

 

Čiže každý deň budeš pozvaný rásť, každý deň aspoň o máčny máčik byť stále viac dávajúci zo seba to naj... a oťukávať tak hrany svojho sebectva.

Čo Ti teda ponúkame?

Silný príbeh františkánskeho hnutia, ktorý sa v dejinách ľudstva aj Cirkvi vo svojej podstate sám vysvetľuje aj sám propaguje. (nie je to príbeh nejakého rýchlo kvaseného spoločenstva, o ktorého zakladateľovi sa historické fakty trieštia na dohadoch a legendách...)

Je to silný príbeh kajúcnikov z Assisi - ako sa v počiatkoch františkánske hnutie zadefinovalo.

Znaky františkánskeho života:

bratstvo
minorita
chudoba

A tento príbeh nás zachraňuje aj uzdravuje navzdory našim slabostiam túžime denne rásť do milujúcej Božej náruče. O to ide, dostať sa tam!!! Lebo my františkáni, nie sme stvorení na plačkanie, ale na službu, skrze ktorú túžime dosiahnuť dokonalú lásku aj k Bohu aj k človeku. A ako píše klasik: „... To je všetko, viac ti netreba na ostrovčeku Tvojej samoty...“


Dané v Trnave – slovenskom malom Ríme, 3.10.2016 na slávnosť tranzitu nášho zakladateľa sv. Františka

Kontakty

mapa provincie

Koordinátor animácie povolaní pre celú provinciu:
brat Filip
Provinciálny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánska 2, 917 01 Trnava
tel.: +421-910 640 842, e-mail: filantropofm@gmail.com

 

 

Bratislava:
brat Ján Kapistrán
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
e-mail: jankapistran@gmail.com
Beckov:
brat Egid
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
CNE Beckov
Beckov 6, 916 38 Beckov
e-mail: aegidius4@gmail.com
Fiľakovo:
brat Anton
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
e-mail: pantonofm@mail.ru
Hlohovec:
brat Zachej
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánske námestie 15,
920 01 Hlohovec
e-mail: zachejofm@gmail.com

 

 

Prešov:
brat Juraj
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánske nám. 1,
080 01 Prešov
e-mail: abmofm@gmail.com
Nové Zámky:
brat Mikuláš
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
e-mail: bratmiki@gmail.com
Trnava:
brat Filip
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Františkánska 2, 917 01 Trnava
tel.: +421-910 640 842
e-mail: filantropofm@gmail.com
Trstená:
brat Matúš
Miestny animátor pre pastoráciu povolaní
Nám. gen. M. R. Štefánika 28,
028 01 Trstená
e-mail: matusofm@gmail.com

Rozlišovanie životnej cesty