Vyberte si Váš obľubený kláštor


Návšteva vikára Svätej Zeme Dobromira Jasztala OFM

José OFM ,  28.02. 2017

V dňoch 27.2-2.3.2017 je na pracovnej návšteve slovenskej provincie Menších bratov - františkánov, vikár Svätej Zeme P.Dobromir Jasztal,OFM. Kustódia Svätej Zeme je organizáciou františkánskej prítomnosti v regióne Blízkeho východu (Izrael, Palestína, Sýria, Jordánsko, Egypt, Libanon) a spravuje väčšinu svätých miest spätých so životom Ježiša Krista, alebo inými biblickými udalosťami a stará sa o mnohé kresťanské komunity v tejto oblasti. Slovenský Komisariát Svätej zeme v zastúpení br. Jeremiáša Kvaku OFM v pondelok 27.2.2017 o 19:30 na sv. omši vo františkánskom kostole v Bratislave privítal vzácneho hosťa a po sv.omši zorganizoval prednášku o Svätej Zemi i živote kresťanov v tomto ťažko skúšanom regióne, v ktorej P.Dobromir priblížil ich aktuálnu situáciu i službu františkánov v tejto oblasti.   P. Dobromir Jasztal, OFM (nar. 15. augusta 1966 v Bodzentynie) - poľský právnik, doktor kánonického práva ,františkán , vikár Kustodie Svätej zeme. P. Dobromir patrí do sliezskej provincie Nanebovzatia Panny Márie. Štúdium filozofie absolvoval v seminári Menších bratov v Katoviciach po ktorom bol poslaný na štúdium teológie do Th eologicum Jerosolimitanum v Izraeli ( kláštor Najsvätejšieho Spasiteľa ). Po zložení slávnostných sľubov v r. 1989 bol v Katoviciach v r. 1992 vysvätený za kňaza. Následne pokračoval v štúdiu kánonického práva v Ríme (Antonianum), ktoré v roku 1997 úspešne zakončil doktorátom. Od roku 1998 začal vyučovať v seminári Kustódie Svätej zeme v Jeruzaleme. Bol predstaveným jeruzalemského kláštora Flagelazione na Via Dolorosa. Vykonával funkciu hlavného ekonóma a člena diskretória (rady) Kustódie Svätej zeme. V súčasnej dobe je vikárom Kustódie Svätej zeme a pôsobí v kláštore Najsvätejšieho Spasiteľa v Jeruzaleme.

...

Kalendár

26.04. 2017

Výročie úmrtia:

+ 1982
P. Tiburc Jozef Macejko

+ 1935
P. Mansvét Jozef Olšovský

...

Galéria fotografií
z naších akcií
PRIPRAVUJEME: Naša služba

Najdôležitejšia vec

Lenka Jurášková ,  04.04. 2017

Za oknom zúri búrka, šľahajú hromy, blesky...Také, aké som už dávno nevidela...možno ešte za detských čias. Zapaľujem hromničku, sadám za stôl a pokúšam sa dať zo seba von to, čo mi posledné dni lieta hlavou. Pôst...vzácny to čas. Nie ľahký, ale taký, ktorý privádza k tomu, čo je naozaj podstatné. Posledný mesiac som mala veľa príležitostí vidieť, či skôr na vlastnej koži zažiť jednotu, súdržnosť. Jednota s Bohom, jednota v manželstve, jednota v spoločnosti, jednota v cirkvi, jednota v pracovnom kolektíve... Naši priatelia- adventisti siedmeho dňa pravidelne organizujú Kluby zdravia, kde sa venujú zdravému životnému štýlu, zdravej výžive. Robia to na veľmi vysokej úrovni. Pozvali nás na kurz varenia. Keď sme tam prišli, boli tam ľudia veriaci, neveriaci, katolíci, protestanti. Po kurze varenia sme sa s mamkou postavili a šli na omšu. Pri východe z budovy nás zastavila jedna adventistka- naša známa. Tušila, že ideme na omšu a tak nám ponúkla, aby sme sa po nej vrátili, pretože ešte mala byť ochutnávka. Tak sme sa po omši vrátili. Účastníci tam už neboli, iba členovia ich spoločenstva. Zobrali nás do ich obývačky, kde sme popri jedení chuťoviek mali aj veľmi srdečnú, otvorenú a príjemnú diskusiu. Hovorili, že sú veľmi obohatení, keď tam prídeme. My to vidíme rovnako, preto tam občas zájdeme. Ďakujem za jednotu, ktorú tam vidím a cítim. Asi pred mesiacom sme sa stretli v jednej domácnosti ľudia z rôznych kresťanských cirkví za účelom spoločnej modlitby za odprosenie toho, čo naši predkovia urobili v minulosti židom. S niektorými som sa poznala len z videnia, s niektorými sa poznám roky. Napriek všelijakým možným odlišnostiam v našich cirkvách, som mala dojem, že sme vytvorili jednu veľkú rodinu, ktorá sa spolu modlí k svojmu jedinému Bohu. Myslím, že v tom je aj budúcnosť....ekumenizmus, otvorené srdce...to sú veľké veci! Teraz, keď sa príroda prebúdza, je úžasné mať možnosť vybehnúť niekde von, len tak do prírody a vnímať ju, všímať si, mať otvorené oči, uši. Cestou do práce chodím okolo stožiara, na ktorom sú bociany a za nimi mám výhľad na celú panorámu Vysokých Tatier. Je to paráda sledovať túto dvojicu aj počas dňa spolu s pacientami z ich izieb! Páči sa mi, ako funguje tento pár. V sobotu som žehlila a popri tom som sledovala, ako nad potokom, ktorý vidím z bytu, lietajú kŕdle vtákov, či divých kačíc. Pozorovala som ich techniku spoločného letu...sila je opäť v jednote! V nedeľu, pri výstupe na Skalné vráta v Belianskych Tatrách, som obdivovala stáda kamzíkov, ako sa navzájom kryjú. Kým sa viacerí spokojne pásli, aspoň jeden vždy striehol...proste im kryl chrbát. Spája sa mi to trochu s predstavením, ktoré som pred pár dňami videla. Známe tanečné divadlo opäť nesklamalo, keď uviedlo svoje nové predstavenie o živote sestry Zdenky Schelingovej- Chcela by som letieť. Jedinečná hudba skomponovaná pre toto dielo ešte dotvorila nezabudnuteľný zážitok celého večera, keď sme sa mohli podrobnejšie a zaujímavou formou dozvedieť o živote sestry Zdenky. Bola ohromujúca jej vnútorná sila, zjednotenie s Bohom, sila vôle. Jej úprimný úsmev v ťažkých časoch, ktorý povzbudil mnohých, ktorý vyslovene uzdravoval, liečil, menil životy. A čo sa ma najviac dotklo bolo, ako dokázala odpustiť ľuďom bývalého režimu, ktorí jej očividne ubližovali, ba priam dohnali až k smrti kvôli tomu, že pomáhala kňazom, rehoľníkom, aby sa oni nedostali do väzenia. Obetovala svoj život za ich životy, kryla im chrbát. Veta od Zdenky, ktorá mi ešte teraz znie v ušiach, je:“ Odpustenie je najdôležitejšia vec v živote.“ Sama vidím, že nám veľakrát chýba jednota. V rodine, v práci, v cirkvi, v komunite. Nie je to práve neodpustením? Ten, kto už zažil odpustenie, vie, aký mocný je Boh....

...

Jarná kontemplácia

Igor Haraj ,  24.03. 2017

Milujem jar. Je také úžasné zobúdzať sa ráno na vtáčí spev, vnímať tie priezračné a svieže lúče ranného slnka, vdychovať vôňu prekypujúceho nového života a s nádejou začať nový deň. Východní otcovia často nabádajú, aby sa človek modlitby vydal práve cestou kontemplácie prírody. Tento spôsob vnútornej modlitby nazývajú „physiké“. Spočíva v tom, že kontempláciou Bohom stvorených vecí je kresťan usilujúci sa o duchovný život vedený ku kontemplácii samého Boha. Pravda, pohrúžiť sa dá len vtedy, ak sme skutočne prítomní tu a teraz, ak sme úplne sústredení na prítomný okamih. Zastaviť sa a dívať sa, počúvať a pociťovať, to je začiatok akejkoľvek kontemplácie. Keď naozaj otvorím oči a zbavím sa istej automatickosti a stereotypnosti vo vnímaní, keď sa prestanem zaoberať iba vlastnými myšlienkami, predstavami a plánmi, keď prestanem náruživo ťukať do svojho najnovšieho smartfónu, vtedy skutočne začnem vnímať, čo mi chce okolitý svet povedať. Skrze stvorenia sa postupne dostávam k Stvoriteľovi. Kontemplatívnym pohľadom bdelosti už nevidím „iba“ veci okolo seba, ale vnímam ich ako transparentné: v každej stvorenej veci a skrze ňu spoznávame nepostihnuteľného, tajomného a nezmerného Tvorcu. Tak na vlastnej koži prežijeme a naozaj si aj zvnútorníme, čo znamená kresťanská pravda viery, že Boh všetko udržuje svojou všemohúcou vôľou v bytí. Pán je nám bližšie, než si myslíme. Ako hovoria východní otcovia, je nám bližšie, než naše vlastné srdce. Je v nás, aj okolo nás v ľuďoch, veciach a v prírode, ale aj „nad“ nami, ďaleko prevyšujúc všetky naše predstavy a myšlienkové konštrukcie, ktoré si o Ňom nevdojak vytvárame. Začiatok kontemplácie teda spočíva v bdelosti (gr. „nepsis“), ku ktorej nás vyzýva aj náš Božský Majster: „Bdejte a modlite sa...“ (26, 41). Myslím, že jar nám všetkým ponúka množstvo krásy a podnetov k skutočnej bdelosti...

...

pôst...začnime od seba

Silvia Prelovská - Sis ,  05.03. 2017

Začalo pôstne obdobie. Kamarátka Erika ma nakopla do nejakej pôstnej aktivity s deťmi. Lezieme svojimi sebazapreniami a dobrými skutkami po rebríku (nakreslený na papieri) do neba. Už vidím prvé ovocia – deti pri spoločenských hrách doprajú víťazstvo tomu druhému, dokonca aspoň ochutnajú polievku, ktorá im vôbec „nevonia“. Tatinko nám už dva razy pripravil raňajky (u nás je kuchyňa výsostne moja parketa ;-) ) a ako tak píšem, tuším najviac zaostávam v sebazapreniach ja :-o . Tá istá kamarátka mi napísala a ja sa s tým stotožňujem, že pre ňu nie je pôst deprimujúci a pochmúrny, ale osviežujúci... lebo nielenže sami seba niečo naučíme, sami seba prekonáme, pre druhých budeme isto príjemným prekvapením a o tom, že v nebi sa nám to ráta, ani nehovorím ;-) . Hneď na začiatku pôstu som čítala článok o sv.Terézii z Lisieux – ako ona vidí pôst. (tu) citujem: „Cesta k Bohu vedie práve cez malé skutky lásky a sebazaprenia, akým je vstať v noci, aj keď viem, že môže vstať aj manžel. Keby sme poznali hodnotu, akú majú takéto skutky v Božích očiach, hľadali by sme ich ako vzácny poklad a bili sa o to, aby sme ich získali čo najviac…“. Niekedy možno vidíme ovocie sebazaprenia hneď (ako napríklad, keď moje deti doprajú jeden druhému vyhrať, alebo keď dáme niečo svoje či zo seba a premkne nás taký príjemný pocit), inokedy máme sklon si myslieť, že to „nemá zmysel“, lebo sa v našich životoch nič nemení, alebo nebodaj stále zhoršuje. A modlím sa, aby som ustála práve tieto skúšky. Najsamlepšie na týchto sebazapreniach je, že ich môžeme za niečo či niekoho obetovať. Že ľudia sa trápia veľa, je viac, ako isté. Veľakrát to už vyzerá beznádejne, no naše modlitby a obety nikdy nie sú stratené. Ako keď prepustili neprepustiteľného Petra Jašku. Ako keď sa manžel v jednej rodine v našom okolí modlil za svoju nevernú manželku a ona sa obrátila a on jej dokázal odpustiť. Ako keď manželka z nášho okolia roky trpela alkoholizmus, ponižovanie a dlhy svojho manžela, no nikdy mu nepriala nič zlé a on nakoniec rodinu opustil a síce sa o nich nezaujíma, ale rodine neskutočne odľahlo. Ako možno ten istý prípad iba „v ružovom“ skončil tým, že pod vplyvom aj manželkiných modlitieb a obiet sa tento dal na liečenie a teraz stojí opäť pri rodine. Ako keď som videla môjho otca, ktorý ma nepúšťal za mlada do kostola, sedieť s františkánmi pri jednom stole a veselo diskutovať. (vidím to ako ovocie toho, že pred prvým svätým prijímaním som dostala na spovedi zadosťučinenie obetovať každé sv. prijímanie za obrátenie svojich rodičov). Alebo keď niekto založí charitu, či niekde vyrastie pútnické miesto a financie sa hrnú práve vtedy, kedy ich treba. Alebo otehotnie niekto (a rovno dvojičky), kto dlho nemohol. Alebo naopak - ak naďalej nemôžu otehotnieť - nájdu manželia spoločný smer inde. V zázraky (obiet) verím a chcem veriť, toto všetko sú príklady len z môjho okolia. Zázrakov a vyslyšaných modlitieb je oveľa viac, viem, že mnohí by ste vedeli rozprávať :-). Len verme! verme, že každú bolesť, námahu a trápenie Boh premení. Využime tento milostivý čas pôstu a začnime od seba!

...

PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Prosím, povoľte reťaze...

Felix Mária OFM

Je možné, že ešte aj v 21. storočí funguje v našej modernej spoločnosti niečo ako obchod s ľuďmi? - ÁNO, EXISTUJE.
A práve preto si po celom svete 8. februára pripomíname obete obchodovania s ľuďmi. Dnešný deň, 8. Február, v ktorý sa slávi liturgická spomienka na sv. Jozefínu Bakhitu, vyhlásil Pápež František za „Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi“. Sv. Jozefína Bakhita pochádzala zo Sudánu a zažila hrôzu otroctva na vlastnej koži, keď ju ako deväťročnú uniesli, bola niekoľkokrát predaná a žila v otrockých podmienkach, kým sa ocitla v dobrých rukách dobrých ľudí, ktorí jej predstavili milosrdného Boha. Neľudské a ponižujúce zaobchádzanie na jej tele zanechalo 144 jaziev. (zdroj: Slovenská katolícka charita)
Počas tohto dňa si spomíname na milióny (podľa odhadov viac ako 20 000 000 ľudí) trýznených ľudí, ktorí stratili svoju osobnú slobodu. Medzi nimi je množstvo detí a žien. Preto nebuďme ľahostajní a pomôžme týmto ľudom aspoň krátkou modlitbou. V duchu žiadosti sv. Jozefíny Bakhity - " PROSÍM POVOĽTE REŤAZE, SÚ ŤAŽKÉ !"
Viac o tejto problematike sa môžete dočítať na stránkach:
Slovenská katolícka charita - http://obchodsludmi.sk
- Ak chcete pomôcť v boji proti skutkom voči ľudskosti môžete podporiť projekt SKCH - Bankové spojenie: IBAN: SK75 1100 0000 0029 2183 2281 (zdroj: http://obchodsludmi.sk/?page_id=10 )
Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi - http://www.novodobiotroci.sk
Ministerstvo vnútra - http://www.minv.sk/?obchodovanie-s-ludmi-a-slovenska-republika