Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

01.12.1847

P. Klement Habala. Pochádzal zo Zvončína. Bol autorom viacerých učebníc. Zomrel v Bardejove vo veku 46 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 25 rokov, ako kňaz 19 rokov. Podrobnejšie

02.12.1952

Fr. Vitalis Michal Šuplata. Pochádzal z Kráľovej pri Senci. Zomrel vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 41 rokov. 

02.12.1955

Fr. Benedikt Dominimk Danišovič. Pochádzal z Bolerázu. Zomrel v Plaveckom Štvrtku vo veku 67 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 34 rokov. Pochovaný je v Bolerázi.

02.12.1962

P. Iluminát Imrich Šmida. Pochádzal z Gbelov. Bol dlhoročný magister novicov, literárne činný. Náhle zomrel v Báči vo veku 71 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov, ako kňaz 48 rokov. Pochovaný je v Báči. Podrobnejšie

04.12.1949

P. Ján Michal Janík. Pochádzal z Malaciek. Zomrel v Hlohovci vo veku 56 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 38 rokov, ako kňaz 30 rokov. Pochovaný je v Hlohovci. 

04.12.1983

P. Titus František Bohnyák. Pochádzal z Košíc - Šace. Zomrel v Košiciach vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov, ako kňaz 47 rokov. Pochovaný je v Šaci.

05.12.1970

Fr. Atanáz Dominik Nagy. Pochádzal z Bratislavy. Po dlhoročnej službe Generálnej kúrii v Ríme a Svätozemskej kustódii zomrel v Betleheme vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 42 rokov. Pochovaný je v Betleheme.

07.12.2013

P. Radim Miloslav Jáchym. Patril do Českej provincie sv. Václava. Zaslúžil sa o teologickú formáciu slovenských františkánov v dobe totality. Ako rehoľník slúžil Bohu rokov, ako kňaz rokov. Pochovaný je v Liberci - Vratislavice. Spomienky

09.12.1793

P. Jakub Vaxmanský. Pochádzal z Kacvinu v Polsku. Bol významný exercitátor. Zomrel vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 51 rokov. Podrobnejšie

09.12.1994

Fr. Eleutér Andrej Michalov. Pochádzal z Kochanoviec. Zomrel v Nových Zámkoch vo veku 79 rokov.  Ako rehoľník slúžil Bohu 18 rokov. Pochovaný je v Nových Zámkoch.

09.12.1982

P. Ján Baptista Jozef Bárta.  Patril do Českej provincie sv. Václava. Zaslúžil sa o teologickú formáciu slovenských františkánov v dobe totality. Mnoho rokov bol väznený pre Krista. Ako rehoľník slúžil Bohu rokov, ako kňaz rokov. Pochovaný je v Liberci. 

16.12.1930

Fr. Bonifác Kravec. Bol terciár. Zomrel v Bardejove po 20 ročnej službe v kláštore. Pochovaný je v Bardejove.

16.12.1956

P. Agáp Augustín Malkušák. Pochádzal z Jablonky. Zomrel náhle v Trnave vo veku 61 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 42 rokov, ako kňaz 35 rokov. Pochovaný je v Trnave. Z histórie

17.12.1985

P. Adjut Jozef Kľaček. Pochádzal z Fintic, kde aj zomrel vo veku 72 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov, ako kňaz 47 rokov. Pochovaný je vo Finticiach. 

18.12.1938

P. Hermenegild M. Hradil. Pochádzal z Nového Mesta nad Váhom. Zomrel v Žiline vo veku 49 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 31 rokov, ako kňaz 24 rokov. Pochovaný je v Novom Meste nad Váhom.

19.12.1969

P. Augustín Michal Novický. Pochádzal zo Šalgovíka. Bol ľudový misionár. Zomrel v Krivanoch vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 48 rokov, ako kňaz 44 rokov. Pochovaný je v Prešove. Podrobnejšie

20.12.1809

P. Faustín Valášek. Miesto narodenia nepoznáme. Bol originálnym filozofom, teológom a pedagógom. Zomrel v Skalici. Podrobnejšie

22.12.1776

P. Dominik Mokoš. Pochádzal z Trstenej. Bol významný slovenský ľudový kazateľ, po ktorom sa zachovalo v rukopise 6 zväzkov formálne i rečnícky dokonalých diel. Zomrel v Beckove vo veku 58 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 38 rokov, ako kňaz 32 rokov. Pochovaný je v Beckove. Podrobnejšie

23.12.1957

P. Václav František Straňák. Pochádzal z Nivníc na Morave. Zomrel v Žiline vo veku 44 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 26 rokov, ako kňaz 19 rokov. Pochovaný je v Žiline. Obrázky z primícii

26.12.1950

P. Gabriel Alex Gerhardt. Pochádzal z Prešova - Šváby. Zomrel v Košiciach vo veku 48 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 33 rokov, ako kňaz 25 rokov. Pochovaný je v Košiciach. 

26.12.1970

Fr. Faust Štefan Fandel. Pochádzal zo Zvončína. Zomrel v Rúbani vo veku 82 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov. Pochovaný je v Nových Zámkoch. 

27.12.1927

P. Viktor Michal Masárik.  Pochádzal z Nitry. Napísal podrobnú históriu Bratislavského františkánskeho kláštora a kostola v maďarčine. Po sprísnení rehole prešiel do diecézy. Zomrel vo veku 67 rokov na fare v Kostolnej pri Dunaji. Podrobnejšie

27.12.1981

Fr. Luchéz Imrich Molnár. Pochádzal z Nádsegu. Zomrel v Trsticiach vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 51 rokov. Pochovaný je v Trsticiach. 

28.12.1983

P. Vavrinec Ladislav Füredi. Pochádzal zo Žiliny. Zomrel v Bratislave vo veku 78 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 62 rokov, ako kňaz 53 rokov. Pochovaný je v Pezinku. Podrobnejšie

30.12.1965

P. Emanuel Jozef Cubínek. Pochádzal z Polhory. Bol profesor na gymnáziu, literárny pracovník, prekladateľ, po r. 1950 činný v pastorácii. Ako správca fary vo Svätom Jure pri Bratislave zomrel rukou vraha vo veku 53 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 36 rokov, ako kňaz 28 rokov. Pochovaný je vo Svätom Jure pri Bratislave. Podrobnejšie Malacké pohľady

30.12.1981

P. Inocent Anton Mazan. Pochádzal z Bohuníc. Zomrel v Žiline vo veku 75 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 48 rokov. Pochovaný je v Bohuniciach. 

30.12.1995

P. Imrich Augustín Unger. Pochádzal z Budapešti. Zomrel v Bratislave vo veku 85 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 70 rokov, ako kňaz 61 rokov. Pochovaný je v Nových Zámkoch. Podrobnejšie

31.12.1937

P. Vendelín Jozef Kučera. Pochádzal z Malaciek. Bol praktický organista a hudobný skladateľ. Zomrel v Malackách vo veku 45 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 29 rokov, ako kňaz 22 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie  Malacké pohľady

31.12.1999

Fr. Askán Imrich Maszár. Pochádzal z Hurbanova. Zomrel vo veku 78 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 58 rokov. Pochovaný je v Hurbanove. Podrobnejšie