Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

01.11.1929

Fr. Eugen Ján Bubík. Pochádzal zo Žiliny. Zomrel v Bardejove vo veku 28 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 2 roky. Pochovaný je v Bardejove.

01.11.1946

Fr. Barnabáš Kubáň. Zomrel vo veku 63 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 42 rokov. Pochovaný je v Kremnici.

05.11.1794

P. Michal Erdély. Pochádzal z Gbelov. Bol významný vysokoškolský pedagóg a kultúrny pracovník. Zomrel v Skalici vo veku 62 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 43 rokov, ako kňaz 36 rokov. Podrobnejšie

05.11.1838

P. Václav Krčméry. Pochádzal z Ružomberku. Celý život učinkoval v Duna - Foldvár, Maďarsko. Zomrel vo veku 36 rokov. Podrobnejšie

07.11.1996

P. Bazil Quido Luczensky. Pochádzal z Opavy. Zomrel v Bratislave vo veku 76 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 58 rokov, ako kňaz 50 rokov. Pochovaný je v Bratislave - Petržalka.

08.11.1979

Fr. Andrej Blažej Lučanič. Pochádzal z Bratislavy - Dúbravky. Zomrel v Beckove vo veku 76 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov. Pochovaný je v Beckove.

09.11.2004

P. Dionýz František Tomašovič. Pochádzal z Hlohovca. Svoj život opísal v autobiografickom diele "Po Serafínskej ceste". Zomrel v Hlohovci vo veku 93 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 75 rokov, ako kňaz 67 rokov. Pochovaný je v Hlohovci. Podrobnejšie

11.11.1792

P. Anaklét Gazaffy. Pochádzal zo Sekúl. Bol členom mariánskej provincie. Napísal knihu o liturgii. Zomrel v Szantóde, v Maďarsku vo veku 56 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 35 rokov, ako kňaz 31 rokov. Pochovaný je v Szantóde. Podrobnejšie

11.11.1793

P. Kalazancius (Calasantius) Andrej Zabitý. Pochádzal z Malaciek. Bol organista a teológ. Zomrel v Malackách vo veku 44 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 23 rokov, ako kňaz slúžil Bohu 20 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie

11.11.1824

P. Peregrín Ambróz Štepán. Pochádzal z Banskej Belej. Bol náboženským spisovateľom. Zomrel v Bratislave vo veku 80 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 55 rokov. Podrobnejšie 

11.11.1828

P. Anton Štefan Greguška. Pochádzal z Bratislavy. Bol pedagóg a magister novicov, provinciálny minister a rehoľný historik. Zomrel v Bratislave vo veku 75 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 52 rokov Bratislava Podrobnejšie

12.11.1853

P. Stanislav Jozef Albach. Bratislava Ako rehoľník slúžil Bohu rokov, ako kňaz rokov. Pochovaný je v Eisenstadte. Podrobnejšie   Osobnosti NZ

12.11.1895

P. Tomáš František Lukáči. Pochádzal z Trnavy. Bol profesorom a prírodovedcom, príležitostným básnikom. Zomrel v Eisenstadte, v Rakúsku vo veku 77 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 53 rokov. Podrobnejšie

12.11.1961

Fr. Placid František Siman. Pochádzal z Predajnej. Bol v službách Svätozemskej kustódie najprv v Palestíne, potom v Ríme, kde aj v povesti svätosti zomrel vo veku 57 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 36 rokov. (Jeho duchovný profil je zachytený v knižočke: P. Allberto Ghinato OFM - "Se avesse visto il nuovo Collegio", 1963) Preklad  Podrobnejšie

16.11.1987

P. Pius Ladislav Čapkovič. Pochádzal zo Žiliny. Zomrel v Žiline vo veku 71 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 48 rokov. Podrobnejšie

18.11.1939

Fr. Jakub František Blažíček. Pochádzal z Malaciek. Zomrel v službách Svätozemskej kustódie v Rambeh vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 38 rokov. 

19.11.1991

P. Serafín Anton Miklovič. Pochádzal z Kľačian. Zomrel v Beckove vo veku 79 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 60 rokov, ako kňaz 53 rokov. Pochovaný je v Strečne. Podrobnejšie

19.11.1994

Fr. Pavol Jozef Ftáčnik. Pochádzal zo Suchej nad Parnou. Zomrel v Trnave vo veku 84 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 65 rokov. Pochovaný je v trnavskom cintoríne na Kamenej ceste. 

20.11.1883

P. Barnabáš Jozef Kužílek. Pochádzal z Gbelan. Bol kazateľ a básnik. Zomrel v Bratislave vo veku 72 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov. Podrobnejšie

21.11.2001

P. Osvald Viktor Bednár. Pochádzal z Trstenej. Zomrel v Malackách vo veku 97 rokov života. Ako rehoľník slúžil Bohu 79 rokov, ako kňaz 72 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie, Malacké pohľady

22.11.1758

P. Urban Fridrich.  Bol historiograf (chronológ). V latinčine napísal vzácne dejiny Salvatoriánskej provincie i jednotlivých kláštorov. Zomrel v Kremnici vo veku 68 rokov. Podrobnejšie

22.11.1944

P. Baltazár Jozef Borgula. Pochádzal zo Žakýla. Zomrel v Bratislave vo veku 29 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 13 rokov, ako kňaz 4 roky. Pochovaný je v Bratislave na Ondrejskom cintoríne. 

23.11.1925

P. Wolfgang Matej Medlen. Pochádzal z Egbellu. Bývalý provinciálny komisár po I. svetovej vojne pre slov. kláštory mariánskej provincie. Zomrel v Žiline vo veku 55 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 39 rokov, ako kňaz 32 rokov. Pochovaný je v Žiline. 

24.11.1865

P. Rafael Habala. Pochádzal zo Zvončína. Bol lektorom filozofie a teológie na františkánskych učilištiach. Zomrel vo veku 59 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 37 rokov, ako kňaz 34 rokov. Podrobnejšie

24.11.1997

P. Norbert Augustín Ďuratný. Pochádzal z Bánovej. Zomrel v CH.D. v Pezinku vo veku 82 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 66 rokov, ako kňaz 58 rokov. Pochovaný je v Žiline. Podrobnejšie

25.11.1932

Fr. Kájus Juraj Trúchly. Pochádzal zo Žiliny. Zomrel v Kremnici vo veku 68 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 47 rokov. Pochovaný je v Kremnici. 

26.11.2021 Postulant Matej Malaník. Narodil sa v Trenčíne, zomrel v Bratislave vo veku 39 rokov na následky úrazu hlavy pri páde z bicykla. Pochovaný je na cintoríne Trenčín - Juh. Podrobnejšie
27.11.1907

P. Konrád Anton Švestka. Pochádzal z Kroměříža. Ako vyučený maliar, sochár a rezbár sa venoval obnovovaniu kostolov a oltárov, maľovaniu a rezbárstvu. Zomrel v Kremnici vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov. Podrobnejšie

29.11.1982

P. Vitus Jozef Hanus. Pochádzal z Križovian. Zomrel v Jeruzaleme v službách Svätozemskej kustódie vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov, ako kňaz 7 rokov. Pochovaný je v Jeruzaleme. Podrobnejšie 

30.11.1989

P. Honorát Ján Kurtulík. Pochádzal z Bobrova. Bol profesor gymnázia. Zomrel v Žiline vo veku 81 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 64 rokov, ako kňaz 56 rokov. Pochovaný je v Žiline.