P. Osvald Viktor Bednár, OFM - (*01.12.1904 Trstená - + 21.11.2001 Pezinok) - obľúbený spovedník a duchovný vodca

    P. Osvald Viktor Bednár sa narodil 01.12.1904 v Trstenej. Vstúpil k františkánom a prijal rehoľné meno Osvald. Kňazom sa stal 20.06.1929. Od r. 1931 žil vo františkánskom kláštore v Trnave. Do Malaciek bol preložený v r. 1932. V kláštore v Malackách vykonával aj úlohu predstaveného a administrátora miestnej farnosti. Zachoval sa nám údaj o púti štyridsiatich detí od Dcér kresťanskej lásky z Malaciek do Mariatálu. Svätú omšu pre ne na tomto pútnickom mieste celebroval práve P. Osvald Bednár.
    Počas likvidácie malackej komunity počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950 sa páter Osvald nenachádzal v kláštore. Ale aj napriek tomu ho likvidátori označili za „pokrokového“ a ponechali ho na fare v Malackách. V r. 1951 bol preložený za farára v Jasovej. Od roku 1970 žil opäť v Malackách na Štúrovej ulici na odpočinku. Veriacim slúžil najmä ako spovedník.
    Poslednú časť života prežil v Charitnom domove v Pezinku, kam prišiel 12.03.1997. Zomrel 21.11.2001 v 97. roku života, 79. roku rehoľného života a 72. roku kňazstva. V Malackách ho 24.11. pochoval bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Vladimír Filo, kázal provinciál P. Štefan Bankovič. Spolubrat, františkánsky kňaz a básnik P. Clárus Svetloslav Ferdinand Veigl OFM mu venoval túto báseň:

Posledný úder

    Blíži sa hodina
    V ktorej sa srdce
    Posledný raz zachvie
    Posledným úderom
    Rozbije zámok
    A zažiari Slnko
    Ktoré nikdy nezhasne
    Lebo je večné

    Svetoslav Veigl, OFM

    

Zo Správ zo života provincie december 2001

    Z vôle Najvyššieho odišiel na večnosť náš brat Osvald Viktor Bednár, OFM v 97. roku života a 79. roku rehoľného života a v 72. roku kňazského života. Narodil sa v Trstenej na Orave, zosnul dňa 21. novembra 2001 v Charitnom dome v Pezinku. Na pohrebných obradoch dňa 24. novembra sa zišli bratia z Bratislavy, Trnavy, Hlohovca. Hlavným celebrantom pri slávení svätej omše za zosnulého spolubrata bol J. Ex. Vladimír Filo, pomocný biskup. Kázeň predniesol provinciálny minister brat Štefan Bankovič; pohrebné obrady viedol otec biskup. Pochovaný je v Malackách.

 MALACKY 24. NOVEMBRA 2001.
 DOVIDENIA!

    (vdp. Imrich Polák)

Páter OSVALD VIKTOR BEDNAR.
V obci Jasovej: "Pán farár" 
Devätnásť ver, plodných rokov, 
plných zodpovedných krokov.

Z kláštora vás na dedinu, 
Oravca, ta na nížinu,
v totalite potrestali.
ľudia vás však milovali.

Krstili ste deti malé, 
žehnali ich s láskou stále, 
vyučovali ste v škole,
viedli na života pole.

Mladým vlievali ste elán, 
radili ste chlapcom, devám, 
v živote by nezblúdili, 
správnu cestu nastúpili.

Žehnali ste mnoho párov, 
dávali im ducha, darov, 
aby mali šťastný domov, 
okrášľovali chrám Pánov.

Rodinám ste rady dali, 
vo svornosti, aby stáli, 
vedeli sa obetovať, 
navzájom sa podporovať.

Navštevovali ste chorých, 
tešili ste najmä starých, 
k bránam smrti sprevádzali, 
do neba ich uvádzali.

Hriešnikom ste odpúšťali, 
s Pánom Bohom zmierovali, 
posväcovali ich duše, 
otvárali dvere k spáse.

Slúžili ste omšu svätú, 
dávali tak Boha svetu, 
sýtili ho chlebom z neba, 
ktorý k večnej spáse treba.

Kňazov viac ste vychovali, 
službe Cirkvi odovzdali. 
Oni prosia Boha za vás, 
často opakujú: „Zdravas!"

Cintorín ste sporiadali, 
kaplnku tam zbudovali, 
kostol stále skrášľovali
aj hodiny obstarali.

Ešte mnoho inej práce, 
robili ste dušiam k spáse.
Za to nech Pán odplatí vám, 
vovedie vás vo večný stan.

V nebi Kristus, večný Veľkňaz, 
a Mária vítajú vás, 
Pri Vzkriesení: DOVIDENIA! 
Lúčia sa dnes JASOVČANIA.