Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

02.09.1827

P. Vojtech Ján Šimko. Pochádzal z Kňažíc. Bol zaslúžilý tvorca slovenskej literatúry, zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva, vynikal ako plodný básnik a spisovateľ Bernolákovskej školy. Zomrel v Trnave vo veku 68 rokov. Ako rehoľník slúžil bohu 47 rokov, ako kňaz 39 rokov. Pochovaný je v Trnave. Podrobnejšie  Malacké pohľady

02.09.1853

P. Kilit Marek Gašparič (Gasparich).  Pochádzal z Cirkovljane. Bol presvedčený maďarský vlastenec. Bojoval proti Habsburgovcom. Bol nábožensko-sociálny kazateľ, utopický socialista. Ako kazateľ pôsobil aj na Slovensku a bol v Bratislave popravený.  Podrobnejšie

02.09.1983

Fr. Urban Jozef Kucko. Pochádzal z Ličartoviec. Zomrel v Prešove - Cemjate vo veku 68 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 43 rokov. Pochovaný je v Ličartovciach.

03.09.1753

P. Pavlín Pavol Čičman. Údajne pochádzal z Trnavy. Bol kazateľ, hudobník a organista. Zomrel v Bratislave ako 56 ročný. Ako rehoľník slúžil Bohu 36 rokov, ako kňaz 32 rokov. Pochovaný je v Bratislave. Podrobnejšie 

04.09.1965

P. Klaudius Marek Čulen. Pochádzal z Brodského. Zomrel v Rúbaní vo veku 77 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 61 rokov, ako kňaz 54 rokov. Pochovaný je v Nových Zámkoch. Foto

05.09.1983 

P. Marián Albert Peško. Pochádzal z Čataja. Zomrel vo Fiľakove vo veku 71 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 53 rokov, ako kňaz 43 rokov. Pochovaný je v Čataji.

07.09.1870 P. Bonifác Ďurikovič.  Pochádzal z Trebeľoviec pri Lučenci. Zomrel v Beckove. Ako rehoľník slúžil Bohu 44 rokov, ako kňaz 38 rokov. Písal divadelné hry a skladal básne. Podrobnejšie
07.09.1961

P. Žigmund Rudolf Gál. Pochádzal z Cífera. Zomrel v Trnave vo veku 65 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 48 rokov, ako kňaz 41 rokov. Pochovaný je v Cíferi.  Primiční obrázok

08.09.1709 P. Gabriel Juraj Persič.  Pochádzal zo Šaštína. Zomrel vo veku 84 rokov vo Frauenkirchene v Rakúsku. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov, ako kňaz 50 rokov. Bol pisateľom kódexu. Podrobnejšie  
09.09.1710 

P. Benignus Juraj Smrtník. Pochádzal z Ladomera. Bol vzorným rehoľníkom a kňazom. Slovenská baroková literatúra má v ňom typického predstaviteľa. Jeho diela sú obsahom náboženské. Zomrel v kláštore sv. Kataríny vo veku 60 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 40 rokov, ako kňaz 36 rokov. Pochovaný je na Katarínke. Podrobnejšie

09.09.1930 

Fr. Romulus Ján Balala. Pochádzal z Nitry, kde aj zomrel vo veku 81 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov. Pochovaný je v Nitre. 

11.09.1962 

P. Blažej František Ferančík. Pochádzal z Chlebníc. Zomrel tam vo veku 50 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 33 rokov, ako kňaz 25 rokov. Pochovaný je v Chlebniciach. 

12.09.1853 

P. Protáz Ján Benda. Pochádzal z Rajca. Účinkoval ako profesor na gymnáziu v Prešove. Zomrel v Hlohovci vo veku 62 rokov. Podrobnejšie 

12.09.1987 

P. Róbert Oskár Raffesberg. Pochádzal z Prašíc. Zomrel v Želiezovciach vo veku 82 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 67 rokov, ako kňaz 59 rokov. Pochovaný je v Želiezovciach. 

16.09.1868

P. Regalát Friedl.  Pochádzal zo Skalice. Zomrel v Skalici vo veku 64 rokov. Ako reholník slúžil Bohu 43 rokov, ako kňaz 34 rokov. Bol pedagóg a básnik. Podrobnejšie

16.09.1927 

P. Vilhelm Gallovits. Zomrel v Rožňave vo veku 58 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 43 rokov, ako kňaz 35 rokov.

16.09.1976 

P. Kalist Jozef Figura. Pochádzal z Čimhovej. Zomrel v Plaveckom Štvrtku vo veku 63 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 47 rokov, ako kňaz 38 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie

17.09.1952 

Fr. Herkulán Jozef Hanus. Pochádzal z Galanty. Zomrel v Jeruzaleme v službách Svätozemskej kustódie vo veku 69 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov. Pochovaný je v Jeruzaleme. 

17.09.1987 

P. Benignus Marek Izák. Pochádzal zo Starého Tekova. Bol aktuálny vikár provincie. Zomrel v Podunajských Biskupiciach vo veku 66 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov, ako kňaz 42 rokov. Pochovaný je v Dulovciach. 

19.09.1924 

Fr. Florián Tomáš Višváder. Pochádzal z Magyarfalva. Zomrel v Malackách vo veku 37 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 17 rokov. 

19.09.1996 

Fr. Lucián Jozef Mošať. Pochádzal z Hrušovian. Zomrel v Pezinku vo veku 89 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 66 rokov. Pochovaný je v Hrušovanoch. Podrobnejšie

23.09.2018 Fr. Angelus Ignác Janeček. Pochádzal z Námestova. Zomrel vo veku 89 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 71 rokov. Pochovaný je v Bratislave vo Vrakuni. Parte
26.09.1974 

P. Eduard Alojz Nižňanský. Pochádzal z Dolných Lovčíc. Zomrel v Beckove vo veku 79 rokov. Ako rehoľník slúžil bohu 62 rokov, ako kňaz 54 rokov. Pochovaný je v Lovčiciach. 

27.09.1929 

P. Mansvét Ignác Príkaský. Pochádzal zo Skalice. Zomrel v Malackách vo veku 64 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 48 rokov, ako kňaz 41 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie

28.09.1946 

P. Erazmus Ján Sedlák. Pochádzal z Rohožníka. Tragický zahynul v Turí pri Žiline vo veku 28 rokov. Ako rehoľník slúžil bohu 13 rokov, ako kňaz 5 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie

28.09.1968 

P. Martinián Ján Krajčír. Pochádzal z Plaveckého Štvrtka. Dlhoročne pôsobil v Komisariáte v USA. Zomrel v Marianke vo veku 80 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 61 rokov, ako kňaz 56 rokov. Pochovaný je v Plaveckom Štvrtku. Podrobnejšie

30.09.1979 

P. Anatol Vincent Baran. Pochádzal z Vyšnej Šebastovej. Zomrel v Pezinku vo veku 67 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 49 rokov, ako kňaz 41 rokov. Pochovaný je v Pezinku. Podrobnejšie