Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

01.08.1936

P. Fridrich Valentín Záni. Pochádzal z Prievidze. Zomrel v Trstenej vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 58 rokov, ako kňaz 50 rokov. Pochovaný je v Trstenej.

02.08.1794

P. Kvido Péry. Pochádzal z Trubína. Bol význačný misionár medzi nekatolíkmi východného Slovenska. Zomrel v Prešove vo veku 50 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 33 rokov, ako kňaz 25 rokov. Pochovaný je v Prešove. Podrobnejšie

04.08.1985

Fr. Teofil Ignác Grochal. Pochádzal z Čierneho pri Čadci. Zomrel tam vo veku 84 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 60 rokov. Pochovaný je Čiernom pri Čadci.

06.08.1659 P. Peter Gembík. Nevieme podrobné biografické údaje. V starom nekrológu sa zachoval len dátum úmrtia. Bol asketickým spisovateľom. Podrobnejšie
07.08.1994

P. Lucius Šimon Pavlík. Pochádzal zo Žlkoviec. Zomrel tam vo veku 79 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 62 rokov, ako kňaz 53 rokov. Pochovaný je v Žlkovciach. 

08.08.1973

Fr. Marián Alexander Liptovský. Pochádzal zo Šoporne. Zomrel v Nových zámkoch vo veku 76 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov. Pochovaný je v Šoporni. 

10.08.1982

Fr. Roman Ľudovít Vašš. Pochádzal z Kráľovej pri Senci. Zomrel v Jeruzaleme v službách Svätozemskej Kustódie vo veku 91 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 70 rokov. Pochovaný je v Jeruzaleme. Podrobnejšie

11.08.1875 

P. Odorik Štefan Balážovič. Pochádzal zo Sládečkoviec pri Nitre. Bol profesorom teológie a filozofie, historiograf, kazateľ, ľudový misionár. Napísal v latinčine dejiny františkánskej rehole a mariánskej provincie v Uhorsku. Zomrel v Nitre vo veku 65 rokov. Podrobnejšie

12.08.1943 

Fr. Rochus Silvester Knapko. Pochádzal z Veselého nad Váhom. Zomrel vo Waukesha (USA) vo veku 47 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 20 rokov. USA

13.08.1782

P. Euzéb Gábor. Pochádzal z Banskej Bystrice. Zomrel v Pruskom vo veku 61 rokov. Bol významným kazateľom a exercitátorom. Podrobnejšie

14.08.1783

P. Gothard Andrej Vrábel. Pochádzal zo Žiliny. Zomrel vo veku 60 rokov v Žiline. Bol vynikajúcim kazateľom a exercitátorom. Podrobnejšie

14.08.1958 

Fr. Achác Andrej Nevizánsky. Pochádzal zo Želiezoviec. Zomrel vo  Flájach (Česko) vo veku 50 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 36 rokov. Pochovaný je vo Flájach. 

16.08.1793 P. Patrik Andrej Veselý. Pochádzal zo Skalice. Zomrel 60 ročný, ako aktuálny provinciál, počas vizitácie kláštora v Stropkove. Bol lektorom filozofie a teológie. Podrobnejšie
17.08.1946 

P. Chryzostom Ján Bardys. Pochádzal z Námestova. Bol kňazom hlbokého duchovného života, význačný exercitátor. Zomrel náhle v Žiline vo veku 46 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 28 rokov, ako kňaz 21 rokov. Pochovaný je v Žiline. Podrobnejšie

17.08.1962 

Ernest Schumera. Pochádzal zo Spišského Podhradia. Ako civil a nevidiaci, žil a slúžil ako výborný organista v trnavskom kláštore 60 rokov a vo veku 79 rokov tam aj zomrel. Pochovaný je v Trnave. Podrobnejšie

17.08.1964 

P. Jakub Tomáš Vavrek. Pochádzal z Liesku. Bol kazateľ, ľudový misionár. Zomrel v Poľanovciach vo veku 65 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 49 rokov, ako kňaz 44 rokov. Pochovaný je v Poľanovciach. Foto

18.08.1679

P. Pavol Šenkvický (Szenkviczi, Senquiczi). Miesto a rok narodenia nepoznáme. Bol filozof, pedagóg a provinciál. Zomrel v Bratislave. Podrobnejšie

18.08.1899

P. Emerám Adam Chvasta. Pochádzal zo Žiliny. Bol kazateľom a profesorom na rehoľných gymnáziách, neskôr lektorom teológie. Zomrel v Hlohovci vo veku 85 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 67 rokov, ako kňaz 60 rokov. Podrobnejšie

23.08.1855

P. Berard Michal Seifried. Pochádzal z Mestečka, okr. Púchov. Bol vynikajúci bernolákovský kazateľ. Zomrel 64 ročný v kláštore v Trnave. Ako rehoľník slúžil Bohu 43 rokov, ako kňaz 40 rokov. Podrobnejšie  

25.08.1952 

Fr. Ildefonz Imrich Cuninka. Pochádzal z Hrnčiaroviec. Zomrel vo veku 78 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov. 

26.08.1781

P. Kapistrán Krajčinovský. Pochádzal z Prešova. Bol úspešným rekatolizačným misionárom v Nižnej Šebastovej, kde aj zomrel vo veku 62 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 44 rokov. Pochovaný je v nižnej Šebastovej. Podrobnejšie

26.08.1878

P. Václav Neterda. Pochádzal zo Slavkova na Morave. Dlhú dobu pôsobil ako misionár v Káhire, kde aj zomrel ako 62 ročný. Ako rehoľník slúžil Bohu 39 rokov, ako kňaz 34 rokov. Podrobnejšie

26.08.1962 

P. Akurz Karol Jakšič. Pochádzal z Nových Zámkov. Napísal niekoľko divadelných hier, venoval sa problematike kresťanských rodín. Zomrel v Dubníku vo veku 60 rokov. Ako rehoľník slúžil bohu 41 rokov, ako kňaz 35 rokov. Pochovaný je v Nových Zámkoch. Podrobnejšie

27.08.1900

P. Martinián Juraj Farmady (Farmadin). Pochádzal z Nitry. Bol prírodovedcom, pedagógom, provinciálom Marianskej provincie. Zomrel 67 ročný, ako reholník slúžil Bohu 51 rokov, ako kňaz 44 rokov. Podrobnejšie

29.08.2013

P. Konrád Ján Kubovics. Pochádzal z Veľkej Mače. Zomrel v Bratislave v 57 roku života, 21. roku rehoľného života a v 16. roku kňazstva. Pochovaný je vo Veľkej Mači. Parte

30.08.1958

P. Libor Jozef Matoška. Pochádzal z Likavky. Bol význačný kazateľ a spisovateľ, zakladateľ časopisov: „Serafínsky svet“ a „Priateľ dietok“. Zomrel v Spišskej Teplici vo veku 67 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 52 rokov, ako kňaz 44 rokov. Pochovaný je v Spišskej Teplici.  Podrobnejšie Malacké pohľady

30.08.1973 

P. Rafael Pavol Fridrik. Pochádzal z Polhory. Zomrel v Bratislave vo veku 80 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 62 rokov, ako kňaz 54 rokov. Pochovaný je v Bratislave.