Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

01.07.1938

Fr. Prudenc Ján Sloboda. Pochádzal zo Zohora. Bol študent teológie. Zahynul v Bratislave vo vlnách Dunaja vo veku 23 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 5 rokov. Po nájdení tela bol 8. júla pochovaný na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.

02.07.1997

P. Henrich Augustín Havlík. Pochádzal z Malaciek. Zomrel v Pezinku vo veku 72 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 49 rokov, ako kňaz 41 rokov. Pochovaný je v Malackách. Fotky

03.07.1961

Fr. Venanc Blažej Horňák. Pochádzal z Pustých Sadov. Zomrel v Pittsburghu vo veku 65 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 40 rokov. Pochovaný je vo Valparaise v USA. Podrobnejšie

05.07.1955

Fr. Samuel Jozef Benkovič. Pochádzal zo Závodu. Zomrel v Báči vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov. Pochovaný je v Báči.

06.07.1971

P. Alex Štefan Tomáš. Pochádzal z Peseka - Želiezoviec. Zomrel pri autonehode v Rumunsku vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 54 rokov, ako kňaz 44 rokov. Pochovaný bol v Arade, neskôr prevezený do Žiaru nad Hronom.

07.07.1716

P. Imrich Ján Terchovič. Pochádzal zo Skalice. Bol význačný kazateľ, jeden z najstarších autorov slov. literárneho baroka, historiograf. Písal kroniku hlohoveckého kláštora. Zomrel v Hlohovci vo veku 61 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 42 rokov, ako kňaz 34 rokov. Pochovaný je v Hlohovci. Podrobnejšie

07.07.1965

P. Cyril Štefan Loffay. Pochádzal z Trstenej. Zomrel v Okoličnom vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 53 rokov, ako kňaz 46 rokov. Pochovaný je v Trstenej. Foto

09.07.1702

P. František Babčanský. Pochádzal z Valašského Meziříčí na Morave. Pochovaný je v  Malackách. Podrobnejšie

10.07.1964

Fr. Alojz Jozef Stribula. Pochádzal z Tekovskej Novej Vsi. Zomrel v Pittsburghu vo veku 37 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 6 rokov. Pochovaný je vo Valparaise v USA. Podrobnejšie

14.07.1975

P. Teodor Jozef Tekeľ. Pochádzal z Ľubotíc. Ako akademický maliar bol autorom mnohých kresieb. Zomrel v Trnave vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 58 rokov, ako kňaz 51 rokov. Pochovaný je v Trnave na Novom cintoríne. Podrobnejšie  Virtuálna galéria

15.07.1792

P. Pavlín Juraj Bajan. Pochádzal z Vradišťa pri Skalici. Bol význačný barokový hudobník a skladateľ. V rukopisoch po ňom zostalo mnoho slovenských a latinských kompozícií: slov. duchovné piesne, lat. omše, litánie, antifóny a pod. Zanechal 602 slov. kázni morálno - didaktického zamerania. Zomrel v Skalici vo veku 71 rokov. Podrobnejšie

15.07.1966

Fr. Krištof Jozef Pánik. Pochádzal zo Žitavských Kňažíc. Zomrel v Kovarciach vo veku 51 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 34 rokov. Pochovaný je v Obyciach.

15.07.1986

P. Kazimír Jozef Finta. Pochádzal z Chrenovej. Zomrel v Nitre vo veku 71 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov, ako kňaz 49 rokov. Pochovaný je v Nitre. Foto

17.07.1961

P. Amand Ján Kopáč. Pochádzal z Červeníka. Jeden z našich prvých misionárov v USA. Zomrel v Chicagu vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 53 rokov, ako kňaz 46 rokov. Pochovaný je v Chicagu v USA. Podrobnejšie

22.07.1961

Fr. Gabriel Imrich Gažovič. Pochádzal z Ratkoviec. Zomrel v Moravci vo veku 65 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 47 rokov. Pochovaný je v Moravci.

23.07.1784

P. Barnabáš Ján Revaj. Pochádzal z Banskej Štiavnice. Zomrel v Hlohovci vo veku 66 rokov. Bol kazateľom. Podrobnejšie

23.07.1980

P. Gracián Stanislav Gorný. Pochádzal zo Swiatkova (Poľsko). Zomrel v Prešove vo veku 85 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 68 rokov, ako kňaz 62 rokov. Pochovaný je v Prešove. Foto

24.07.1929

P. Benedikt Jozef Balint. Pochádzal z Kalocse. Bol správca fary v Sevljuši. Zomrel v Užhorode vo veku 55 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 40 rokov, ako kňaz 32 rokov. Pochovaný je v Užhorode.

25.07.1983

Fr. Ignác Anton Hapšuda. Pochádzal z Fišu pri Vrábľoch. Viacero rokov slúžil vo Svätozemskej kustódii. Bol katechéta. Zomrel v Rúbani vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil bohu 57 rokov. Pochovaný je v Bratislave.

26.07.1817

P. Vojtech Jakub Gazda. Pochádzal z Liptovskej Teplej. Bol členom slovenského učeného tovarišstva. Vynikajúci kazateľ a plodný homiletický spisovateľ. Zomrel v Žiline vo veku 76 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 53 rokov. Pochovaný je v Žiline. Podrobnejšie

28.07.1941

P. Cherubín J. Kapičák. Pochádzal z Mútneho. Pôsobil ako organista aj v kláštore v Okoličnom. Zomrel v Hlohovci vo veku 61 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 44 rokov, ako kňaz 37 rokov. Pochovaný je v Hlohovci.

28.07.1986

P. Romuald Ján Repka. Pochádzal z Kurimy. Zomrel v Bratislave vo veku 69 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 38 rokov, ako kňaz 42 rokov. Pochovaný je v Kurime.

29.07.1958

Fr. Elektus Ján Vaculovský. Pochádzal z Veselého nad Váhom. Zomrel v Báči vo veku 82 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 62 rokov. Pochovaný je v Báči. 

30.07.1944

Fr. Mikuláš Juraj Šutek. Pochádzal zo Závodia. Zomrel v Žiline vo veku 49 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 21 rokov. Pochovaný je v Bánovej.

30.07.1994

P. Emilán Jozef Ďurdík. Pochádzal z Bánovej. Zomrel v Pezinku vo veku 80 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 63 rokov, ako kňaz 55 rokov. Pochovaný je v Pezinku. Podrobnejšie