Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

02.06.1964

Fr. Jukundián Ľudovít Fandel. Pochádzal zo Suchej nad Parnou. Zomrel v Ríme po dlhoročnej službe na Generálnej kúrii vo veku 69 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 44 rokov. Pochovaný je v Ríme. Podrobnejšie

03.06.1789

P. Juraj Zrunek. Pochádzal z Klobouk na Morave. Bol výkonný organista a zostavovateľ hudobných zborníkov. Pripisuje sa mu aj Paschová "Vianočná omša". Zomrel v Nižnej Šebastovej vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 49 rokov. Pochovaný je v Nižnej Šebastovej. Podrobnejšie

03.06.1934

Fr. Gregor František Kalina. Pochádzal z Borského Mikuláša. Zomrel v Nitre vo veku 67 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov. Pochovaný je v Nitre.

03.06.1968

P. Matúš Vojtech Rehák. Pochádzal z Beckova. Zomrel v Lučenci vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 49 rokov. Pochovaný je v Beckove.

03.06.1986

P. Vendelín Andrej Hornický. Pochádzal z Hornej Vsi. Pôsobil aj v kláštore v Okoličnom. Okoličňania ho poznali pod jeho pôvodným priezviskom Weiss. Zomrel v Pezinku vo veku 88 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 70 rokov, ako kňaz 64 rokov. Pochovaný je v Pezinku.

04.06.1787

P. Hugolín Martin Gavlovič. Pochádzal z Czarného Dunajca. Bol neúnavný literát predbernolákovského obdobia, autor známej knihy: "Valaská škola mravov - stodola" a mnohých iných pôvodných i preložených asketických a kazateľských diel. Zomrel v Horovciach vo veku 75 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 54 rokov. Pochovaný je v krypte kláštora v Pruskom. Podrobnejšie

05.06.1960

P. Vincent Rudolf Mrva. Pochádzal z Voderád. Zomrel v Banskej Bystrici vo veku 59 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 43 rokov, ako kňaz 35 rokov. Pochovaný je v Banskej Bystrici. Foto

05.06.1975

P. Emil Alojz Masár. Pochádzal z Korytného. Zomrel vo Veľkej Lehote vo veku 55 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 38 rokov, ako kňaz 30 rokov. Pochovaný je vo Veľkej Lehote. Podrobnejšie

07.06.1946

P. Urban Ladislav Vavro. Pochádzal z Prievidze. Pôsobil aj v kláštore v Okoličnom. Zomrel v Trstenej vo veku 85 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 67 rokov, ako kňaz 62 rokov. Pochovaný je v Trstenej.

11.06.1937

Fr. Albín Polakovič. Pochádzal z Bolerázu. Bol terciár. Utopil sa vo Váhu. Jeho telo našli po mesiaci v Mnešiciach. Pochovaný je v Bolerázi.

12.06.1987

Fr. Romulus Jozef Šimončík. Pochádzal z Dolného Dubového. Zomrel v Rubani vo veku 81 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 51 rokov. Pochovaný je v Rúbani. 

13.06.1861

P. Anián Anton Dobšovič. Pochádzal z Dolných Orešian. Bol profesor teológie, kazateľ, slovenský národný buditeľ, propagátor štúrovskej literatúry i sociálne angažovaný pracovník. Zomrel v Bratislave vo veku 52 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 31 rokov, ako kňaz 28 rokov. Podrobnejšie

14.06.1972

Fr. Otto Mikuláš Rajčák. Pochádzal z Trnovca. Zomrel v Žiline vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 53 rokov.

14.06.1984

P. Hadrián Michal Grejtovský. Pochádzal z Michaľan. Zomrel v Žiline vo veku 72 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 53 rokov, ako kňaz 45 rokov. Pochovaný je v Žiline.

15.06.1847 P. Herman Kamiš. Bližšie údaje o mieste jeho narodenia nie sú známe. Zomrel voveku 63 rokov v kláštore v Žiline. Bol slovenským kazateľom. Podrobnejšie
19.06.1818

P. Adam Prvý. Pochádzal z Chtelnice. Zomel v Tardos (Maďarsko) vo veku 71 rokov. Bol bernolákovský kazateľ. Podrobnejšie

22.06.1977

Fr. Honor František Hanus. Pochádzal z Križovian. Zomrel v Jeruzaleme v službách Svätozemskej kustódie vo veku 69 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov. Foto

24.06.1849

P. Dionýz Jakub Brízek. Pochádzal zo Šaštína. Zomrel vo veku 63 rokov v Komjaticiach. Bol kazateľom a náboženským spisovateľom. Podrobnejšie

25.06.1820

Fr. Teodul Martin Zelenič. Pochádzal zo Senca. Bol terciár od r. 1767. Bol kuchárom v kláštore sv. Kataríny pri Dechticiach. Má podiel na polemickom spise "Antifándly" z r. 1789. Zomrel v Trnave vo veku 74 rokov. Podrobnejšie

27.06.1987

P. Protáz Matej Koleják. Pochádzal z Liesku. Zomrel v Nižnej na Orave vo veku 69 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov, ako kňaz 41 rokov. Pochovaný je v Nižnej na Orave. Podrobnejšie

27.06.1988

P. Teodorik Jozef Zúbek. Pochádzal z Malaciek. Bol doktorom teológie,profesorom, literárne činný. Po r. 1950 sa dostal do USA, kde bohato účinkoval v Komisariáte. Kustódom (komisárom) bol v rokoch 1964 - 1970. Zomrel v Pittsburghu vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 50 rokov. Pochovaný je vo Valparaise. Podrobnejšie

28.06.1878

P. Ján Nepomuk Zimmermann. Pochádzal z Trnavy. Zomrel 62 ročný v Bratislave. Bol učiteľom a filologom. Napísal dve učebnice nemčiny. Podrobnejšie

29.06.1974

Fr. Viktor František Urminský. Pochádzal z Veľkých Ripňan. Zomrel vo Svätej Zemi vo veku 68 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 47 rokov.

30.06.1937

Fr. Šimon Ján Gandi. Pochádzal z Tvrdošína. Určitú dobu pôsobil v USA. Zomrel v Bratislave vo veku 55 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 30 rokov. Pochovaný je v Bratislave.