Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

01.05.1992

P. Polykarp Alojz Minárik. Pochádzal z Bolerázu. Bol lektor filozofie. Zomrel v Pezinku vo veku 78 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 61 rokov, ako kňaz 52 rokov. Pochovaný je v Pezinku. Podrobnejšie

03.05.1825

P. Serafín Ján Kocian. Narodil sa v Skalici. Zomrel vo veku 40 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 23 rokov, ako kňaz 16 rokov. Pochovaný je v Pruskom. Podrobnejšie

03.05.1942

P. Bartolomej František Kocháň. Pochádzal zo Zelechovíc. Zomrel vo veku 77 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 60 rokov, ako kňaz 53 rokov. Pochovaný je v Pruskom.

04.05.1933

P. Benignus Michal Stopka. Pochádzal zo Žiliny. Bol zaslúžilý lektor teológie. Zomrel v Nitre vo veku 82 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 65 rokov, ako kňaz 58 rokov. Pochovaný je v Žiline.

04.05.1902

P. Inocent Ján Vávrik. Narodil sa v Mokrom Háji. Bol lektor teológie a kazateľ. Zomrel vo veku 59 rokov. Podrobnejšie

05.05.1839

P. Cézar František Honza. Narodil sa v Bytči. Bol vysokoškolským pedagógom, profesorom, provinciálom a kronikárom kláštora v Skalici. Zomrel ako 83 ročný v kláštore v Skalici. Podrobnejšie

06.05.1772

P. Edmund Pascha. Pochádzal z Kroměříža. Bol kazateľ, organista a hudobný skladateľ. Najznámejšia je jeho "Vianočná omša", klenot slovenskej barokovej hudby. Zomrel v Žiline vo veku 58 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 41 rokov. Pochovaný je v Žiline. Podrobnejšie

06.05.1872

P. Metod Jozef Gazdík. Pochádzal z Rajca. V rokoch 1835 -1847 bol úspešným misionárom v Carihrade. Svoje skúsenosti opísal v časopise Cyril a Metod (1854 -1855). Horlivo účinkoval v pastorácii. V Malackách založil spolok Sedembolestnej Panny Márie. Zomrel v Nitre vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 49 rokov, ako kňaz 44 rokov. Pochovaný je v Nitre. Podrobnejšie

06.05.1995

Fr. Anastáz Jozef Kmeťo. Pochádzal z Veľkého Cetína. Zomrel na Moravci vo veku 78 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 60 rokov. Pochovaný je na Moravci.

07.05.1995

Fr. Hugolín Vincent Belá. Pochádzal z Kolár. Náhle zomrel v Trnave vo veku 84 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 68 rokov. Pochovaný je v Trnave na cintoríne na Kamennej ceste. Foto

07.05.1995

P. Bartolomej Jozef Koltner. Pochádzal z Borovej. Z USA prišiel na návštevu svojej matky na Borovú a tam náhle zomrel vo veku 66 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 47 rokov, ako kňaz 41 rokov. Pochovaný je v Borovej. Podrobnejšie

09.05.1849

P. Valent Ján Horecký. Pochádzal zo Skalice. Zomrel v kláštore v Kremnici na choleru vo veku 68 rokov. Bol zaslúžilý kazateľ, novicmajster a náboženský spisovateľ. Podrobnejšie

09.05.1968

Fr. Vitalis Jozef Hanus. Pochádzal z Abraháma. Zomrel v Rúbani vo veku 84 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 57 rokov. Pochovaný je v Nových Zámkoch.  Podrobnejšie

10.05.1917

P. Ján Stas. Pochádzal zo Zábiedova, okr. Tvrdošín. Zomrel 45 ročný v Taylor, PA, USA. Bol organizátor duchovného a národného života Slovákov v USA, novinár. Podrobnejšie

11.05.1978

P. Vševlad Jozef Gajdoš. Pochádzal z Mane. Bol profesor gymnázia, význačný historik, autor vzácnej knihy "Františkáni v slovenskej literatúre". Vo väzení si odsedel 9 rokov. Zomrel v Bratislave vo veku 71 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 54 rokov, ako kňaz 46 rokov. Pochovaný je v Mani. Podrobnejšie

11.05.1991

P. Izidor Štefan Dobrovodský. Pochádzal z Malaciek. Od roku 1936 úspešne účinkoval v našom komisariáte v USA. Zomrel vo Valparaise vo veku 91 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 75 rokov, ako kňaz 68 rokov. Pochovaný je v USA. Podrobnejšie

12.05.1981

P. Václav Ján Sedláčik. Pochádzal z Bratislavy. Pôvodne bol členom Svätozemskej kustódie, od roku 1969 našej provincie. Zomrel v Dolných Plachtinciach vo veku 56 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 40 rokov, ako kňaz 30 rokov. Pochovaný je v Bratislave na Martinskom cintoríne. 

12.05.2010

P. Cecilián Ľudovít Szigeti. Narodil sa v Nových Zámkoch. Zomrel v Bratislave vo veku 92 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 76 rokov, ako kňaz 68 rokov. Pochovaný je na cintoríne v Trnave na Kamennej ceste.

13.05.1972

P. Irenej Alexander Petrašovič. Pochádzal z Horných Orešian. Bol kazateľ, ľudový misionár. Zomrel v Trenčianskych Bohuslaviciach vo veku 84 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 65 rokov, ako kňaz 60 rokov. Pochovaný je v Žiline. Foto

14.05.1779

P. Benignus Štefan Pribiš. Pochádzal z Rozvadze, dnes súčasť Trenčianskych Stankoviec, okr. Trenčín. Zomrel v Beckove vo veku 61 rokov. Bol zaslúžilý kazateľ a exercitátor. Podrobnejšie

14.05.1856 Fr. Anton František Čermák.  Pochádzal z Jedlí, Česko. Do rehole vstúpil v Trnave. Ako organista a hudobný skladateľ pôsobil najmä v Bratislave a Malackách. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie
15.05.1889

P. Honor Štefan Boehm. Pochádzal z Pruského. Pôsobil vo viacerých kláštoroch ako slovenský kazateľ a organista. Zomrel v Bratislave. Podrobnejšie

16.05.1815

Fr. Jozef Ferdinand Rehák. Pochádzal z Kalkoviec. Bol významný organista. Zostalo po ňom niekoľko hudobných zborníkov s gregoriánskymi i figurálnymi skladbami. Zomrel v Trnave vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov. Podrobnejšie

17.05.1972

P. Jaroslav Juraj Lipták. Pochádzal z Lótu. Po zrážke jeho bicykla s autom zomrel v Nových Zámkoch vo veku 57 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 39 rokov, ako kňaz 30 rokov. Pochovaný je v Nových Zámkoch. Foto

20.05.1973

Fr. Ferdinand Ignác Kassay. Pochádzal z Plaveckého Sv. Petra. Zomrel v Rúbani vo veku 63 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov. pochovaný je v Rúbani.

20.05.1982

Fr. Akvila Michal Slahúčka. Pochádzal z Dolnej Stredy. Zomrel náhle v Piešťanoch vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 48 rokov. Pochovaný je v Pezinku. Podrobnejšie

23.05.1952

P. Adalbert Štefan Macháček. Pochádzal zo Skalice. Zomrel vo Váhovciach vo veku 89 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 72 rokov, ako kňaz 66 rokov. Pochovaný je vo Váhovciach.

24.05.1809

P. Hieronym Ostratický. Pochádzal zo Skalice. Bol osvedčený pedagóg na františkánskych gymnáziách i teologických učilištiach. Zaslúžil sa aj o národnobuditeľské snahy bernolákovskej doby. Zomrel v Kremnici vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 51 rokov, ako kňaz 43 rokov. Podrobnejšie

28.05.1995

P. Kamil Michal Chovan. Pochádzal z Dekýša. Bol kazateľ, ľudový misionár. Zomrel v Trnave vo veku 76 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 51 rokov. Pochovaný je v Modranke. 

29.05.1981

P. Martin Leopold Otáhal. Pochádzal z Brodského. Zomrel v Pezinku vo veku 87 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 69 rokov, ako kňaz 61 rokov. Pochovaný je v Pezinku. Podrobnejšie