Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

02.04.1951 

Fr. Proces Július Tokár. Pochádzal z Terne.Zomrel tamže vo veku 51 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 25 rokov. Pochovaný je v rodnej Terni.

03.04.1981

Fr. Faustín Andrej Majcher. Pochádzal z Lomnej. Zomrel v Pezinku vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 43 rokov. Pochovaný je v Pezinku. Podrobnejšie

04.04.1977

P. Justín František Hrčka. Pochádzal z Košolnej. Bol kazateľ a ľudový misionár. Zomrel v Čataji vo veku 76 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 60 rokov, ako kňaz 54 rokov. Pochovaný je v Čataji.

05.04.1818

P. Valerián Gul. Pochádzal zo Stredy. Bol kazateľom. Zomrel v Okoličnom vo veku 88 rokov. Podrobnejšie.

07.04.1932 

Fr. Henrik Ignác Janeček. Pochádzal z Osady. Zomrel v Trstenej vo veku 81 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 42 rokov. Pochovaný je v Trstenej. 

07.04.1986

P. Rudolf Alfonz Dilong.  Pochádzal z Trstenej. Bol význačný a veľmi plodný slovenský básnik. Ako emigrant po II. svetovej vojne pôsobil 15 rokov v Argentíne. Potom od roku 1965 v Komisariáte Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa v USA. Zomrel v Pittsburghu vo veku 81 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 66 rokov, ako kňaz 57 rokov. Pochovaný je vo Valparaise USA. Podrobnejšie

08.04.1783

P. Teodoz Rakoványi. - (Narodil sa v Štiavniku. Bol slovenským kazateľom. Zomrel vo veku 63 rokov vo Svätej Kataríne (zaniknutý kláštor pri Dechticiach, okr. Trnava). Podrobnejšie

08.04.1785

P. Anton Presl. Pochádzal z Uherského Hradiska. Bol kazateľ, filozof a propagátor slovenčiny. Zomrel v Skalici vo 67 rokov. Podrobnejšie

08.04.1973

P. Tarzícius František Pataki. Pochádzal z Bratislavy. Zomrel v Palúdzke vo veku 61 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 47 rokov, ako kňaz 38 rokov. Pochovaný je v  Partizánskej Ľupči.

08.04.1992

Fr. Rufín Ján Ostrožlík. Pochádzal zo Šurian. Zomrel v Bratislave vo veku 35 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 3 roky. Pochovaný je v  Úľanoch nad Žitavou. Foto (prvý zľava)

09.04.1800

P. Volfgang Vozár. Pochádzal z Malaciek. Bol hudobný skladateľ a organista. Zomrel vo veku 56 rokov v novozámockom kláštore. Podrobnejšie

09.04.1934

P. Michal František Knechta. Pochádzal z Podvilku. Bol aktuálny gvardián v Malackách. Zomrel tam vo veku 47 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 27 rokov, ako kňaz 21 rokov. Pochovaný je v Malackách.

13.04.2011

P. Štefan František Muška. Pochádzal z Nižnej Šebastovej. Zomrel v Dolnom Oháji v 86. roku života, v 71. roku rehoľného života a 61. roku kňazstva. Pochovaný je v Dolnom Oháji.  Malacké pohľady

15.04.1947

P. Bruno Rudolf Böhm. Pochádzal z Borsy. Bývalý provinciál v rokoch 1936 - 1946. Zomrel v Prešove vo veku 60 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 42 rokov, ako kňaz 36 rokov. Pochovaný je v Prešove. Podrobnejšie

16.04.1728

P. Ján Abrahamffy. Pochádzal z Nového Mesta nad Váhom. Bol kazateľ a barokový predbernolákovský spisovateľ. Napísal "Knižku nábožných modlitieb", ktorá patrí medzi prvé slovenské modlitebné knižky. Zo štyroch zväzkov slovenských kázni sa zachoval len jeden. Zomrel v Skalici vo veku 66 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 54 rokov, ako kňaz 41 rokov. Pochovaný je v Skalici. Podrobnejšie

16.04.1934

P. Honor Jozef Fraštacký. Pochádzal z Ilavy. Zomrel vo Valparaise v USA vo veku 63 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov, ako kňaz 38 rokov. Podrobnejšie

18.04.1990

P. Quido Jozef Zámečník. Pochádzal z Malaciek. Zomrel v Cíferi vo veku 78 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 61 rokov, ako kňaz 53 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie

19.04.1785

P. Serafín Štefan Bošani. Pochádzal z Podvilku. Bol profesor filozofie, kazateľ a misonár. Vynikal učenosťou najmä v astronomii a geometrii. Bol literárne činný v oblasti náboženskej. Zomrel v Odorine vo veku 72 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 54 rokov. Podrobnejšie

21.04.1990

Fr. Roderik Títus Deák. Pochádzal z Kráľovej pri Senci. Zomrel v službách Svätozemskej kustódie v Jeruzaleme vo veku 87 rokov. Ako rehoľník slúžil 1966 Bohu 63 rokov. Podrobnejšie

21.04.1995

P. Tomáš Štefan Holubek. Pochádzal z Bratislavy. Zomrel v Pezinku vo veku 89 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 75 rokov, ako kňaz 67 rokov. Pochovaný je v krypte kláštora v Bratislave. Podrobnejšie

22.04.1966

P. Bonaventúra Štefan Buc. Pochádzal z Bobrova. Bol profesor, vedecký pracovník. Emigroval do USA a pôsobil v Komisariáte. Zomrel v Buffalo vo veku 56 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 40 rokov, ako kňaz 30 rokov. Pochovaný je vo Valparaise USA. Podrobnejšie

23.04.1863

P. Pantaleón Jozef Golessény. Pochádzal z Nových Sadov. Bol pedagóg, náboženský spisovateľ, vynikajúci rehoľný predstavený. Patril do Mariánskej provincie. Zomrel v Trnave vo veku 77. rokov. Podrobnejšie

25.04.1822

P. Felicián Jozef Sliacky. Pochádzal z Ružomberku. Bol vynikajúci pedagóg a jazykovedec. Zomrel vo veku 40 rokov v kláštore v Hlohovci. Podrobnejšie

26.04.1774

P. František Révay. Pochádzal z Vŕbového pri Piešťanoch z barónskej rodiny. Prednášal teológiu a písal apologetické diela. Zomrel ako 59 ročný v Báči. Podrobnejšie

26.04.1928

P. Lambert Ján Kovárik. Pochádzal zo Skalice. Zomrel v Trstenej vo veku 59 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 42 rokov, ako kňaz 36 rokov.

26.04.1935

P. Mansvét Jozef Olšovský. Pochádzal z Plaveckého sv. Petra. Bol obnoviteľ Provincie Najsvätejšieho Spasiteľa (1924) a jej prvý provinciál (1924-1935). Zomrel v Bratislave vo veku 63 rokov. Ako rehoľník slúžil bohu 44 rokov, ako kňaz 39 rokov. Pochovaný je v Bratislave na Ondrejskom cintoríne. Podrobnejšie Malacké pohľady

26.04.1982

P. Tiburc Jozef Macejko. Pochádzal z Lažian. Pôsobil aj v kláštore v Okoličnom. Zomrel vo Veľkom Šariši vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 57 rokov, ako kňaz 49 rokov. Pochovaný je vo Veľkom Šariši.

27.04.1953

Fr. Optacián Peter Susedka. Pochádzal z Malého Cepenu. Zomrel v Hlohovci vo veku 81 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov. Pochovaný je v Hlohovci.