Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životpis

02.03.1849

P. Rajmund František Motešéni (Motessényi). Pochádzal z Trnavy. Zomrel v Bratislave vo veku 68 rokov. Bol kazateľom. Podrobnejšie

02.03.1976 

P. Medard Jozef Tekeľ. Pochádzal z Vyšnej Šebastovej. Zomrel v Bratislave vo veku 61 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov, ako kňaz 36 rokov. Pochovaný je vo Vyšnej Šebastovej

02.03.2009

P. Urban Edwin Pietrzyk. Pochádzal z Poľska, z Krakovskej provincie. Vo veku 65 rokov prišiel vypomáhať na Slovensko do Trnavy, kde pôsobil 18 rokov. Dožil sa 83 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 54 rokov. Pochovaný je v Krakove. Podrobnejšie

04.03.2002

P. Mansvet Pavol Drobný.  Pochádzal z Bošáce. Zomrel v Trenčíne v 84 roku života. Ako rehoľník slúžil Bohu 64 rokov, ako kňaz 58 rokov. Posledné roky života prežil v CHD v Beckove. Pochovaný je v Bošáci. Podrobnejšie

05.03.1856

P. Klétus Andrej Šoška. Pochádzal zo Žiliny. Bol profesor gymnázia a horlivý kazateľ. Zomrel v Žiline vo veku 71 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 52 rokov, ako kňaz 46 rokov. Pochovaný je v Žiline. Podrobnejšie

06.03.1937

P. Protáz Andrej Štefunka. Pochádzal z Bardejova. Zomrel v Pruskom vo veku 77 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 61 rokov, ako kňaz 55 rokov. Pochovaný je v Pruskom.

07.03.1990

Fr. Modest Ľudovít Berek. Pochádzal zo Želiezoviec. Zomrel tam vo veku 81 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov. Pochovaný je v Nýrovciach.

08.03.1979

Fr. Leander Klement Bokor. Pochádzal z Dvorníkov. Zomrel tamže vo veku 80 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 49 rokov. Pochovaný je v Dvorníkoch.

10.03.1705

P. Edmund Juraj Beňovič. Pochádzal zo Závodu. Bol významný kazateľ, organista a hudobný skladateľ. Zomrel v Malackách vo veku 67 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 47 rokov, ako kňaz 42 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie

10.03.1942

P. Hieronym Jozef Kubiš. Pochádzal zo Skalice, kde aj zomrel vo veku 85 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 68 rokov, ako kňaz 62 rokov. Pochovaný je v Skalici. Podrobnejšie

10.03.1947

P. Sixtus Ľudovít Mikuš. Pochádzal z Viesky. Zomrel v Malackách vo veku 56 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 38 rokov, ako kňaz 31 rokov. Pochovaný je v Malackách.

11.03.2006

Fr. Jozef Zamkovský. Narodil sa v Toporci. Zomrel v Čičmancoch vo veku 55 rokov počas duchovných cvičení. Ako rehoľník slúžil Bohu 28 rokov. Pochovaný je v Trnave, kde posledné roky pôsobil ako akolyta. Podrobnejšie

12.03.1992

Fr. Makár Michal Vašák. Pochádzal z  Dolnej Stredy. Zomrel v Beckove vo veku 83 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 60 rokov. Pochovaný je v Dolnej Strede. Podoba

13.03.1997

P. Albert Karol Ónody. Pochádzal z Haliča. Zomrel v Lučenci vo veku 81 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 61 rokov, ako kňaz 53 rokov. Pochovaný je v Haliči.

14.03.1970

P. Anzelm Štefan Pekarovič. Pochádzal z Horných Obdokoviec. Bol význačný ľudový misionár. Zomrel v Novom Meste nad Váhom vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 49 rokov, ako kňaz 45 rokov. Pochovaný je v Pobedíme.

15.03.1969

P. Béda Filip Košík. Pochádzal zo Solčian. Bol zaslúžilý profesor náboženstva na gymnáziu v Malackách. Zomrel v Topoľčanoch vo veku 83 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 63 rokov, ako kňaz 58 rokov. Pochovaný je v Oponiciach. Podrobnejšie

18.03.1816

P. Alfonz Pavol Krchňák. Pochádzal z Bohdanoviec. Bol profesor filozofie a teológie. Zakladajúci člen Slovenského učeného tovarišstva (1792). Podporovateľ slovenskej literatúry za Bernoláka. Zomrel v Trnave vo veku 80 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 63 rokov, ako kňaz 58 rokov. Pochovaný je v Trnave. Podrobnejšie

19.03.1789

P. Damascén Ján Charvát. Pochádzal zo Šardic na Morave. Bol významný kronikár a archivár. Zomrel v Uherskom Hradišti na Morave. Podrobnejšie

21.03.1991

P. Anton Peter Broniš. Pochádzal zo Žikavy. Profesor gymnázia. Preložil do slovenčiny Františkánsky misál, Liturgiu hodín OFM a Generálne konštitúcie OFM. Zomrel v Žikave vo veku 79 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 64 rokov, ako kňaz 58 rokov. Pochovaný je v Žikave.

24.03.1949

Fr. Bertrand Ján Hója. Pochádzal z Trnavy. Zomrel v Bratislave vo veku 66 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 44 rokov. Pochovaný je v Bratislave.

25.03.1945

Fr. Zefyrín Rudolf Horváth. Pochádzal z Bratislavy. Zomrel v Beckove vo veku 79 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 64 rokov. Pochovaný je v Beckove.

26.03.1986

P. Aurél Štefan Gecík. Narodil sa 17.08.1913 vo Veľkých Rastislaviciach, ordinovaný na kňaza bol 29.06.1937; kap. (1971) Dvory nad Žitavou. Zomrel v Prešove vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 57 rokov, ako kňaz 49 rokov. Pochovaný je v Nižnej Šebastovej. 

27.03.1789

P. Pantaleón Jozef Roškovský. Pochádzal zo Starej Ľubovne. Bol výborný hudobník a hudobný skladateľ, známy najmä svojou skladbou "Vesperae bacchanales". Zomrel v Pešti vo veku 55 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 34 rokov, ako kňaz 30 rokov. Pochovaný je v Pešti. Podrobnejšie  Osobnosti NZ

27.03.1997

P. Alfonz František Broniš. Pochádzal zo Žikavy. Narodil sa 30.11.1917 v Žikave, ord. 19.08.1945; r.d. Žilina, Ba, Nitra, Žilina; 1950 duchovný v sústredení rehoľníkov; 1951 ZVS; kap. 1954 Kláštor pod Znievom, 1955 Žarnovica, 1957 Detva, 1958 Brezno, 1959 Hriňová; adm. 1960 Zvolenská Slatina; sp.k. a gvardián 1991 Trnava-františkáni. Zomrel v Trnave vo veku 80 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 60 rokov, ako kňaz 52 rokov. Pochovaný je v Žikave. Fotky

28.03.1933 

P. Zefyrín Andrej Lašš. Pochádzal zo Zakopaného. Zomrel v Trstenej vo veku 65 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 49 rokov, ako kňaz 41 rokov. Pochovaný je v Trstenej. 

29.03.1977

P. Peter Jozef Esterle. Pochádzal zo Zohora. Bol doktor filozofie, prvý riaditeľ gymnázia v Malackách. Zomrel v Beckove vo veku 87 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 70 rokov, ako kňaz 63 rokov. Pochovaný je v Beckove. Podrobnejšie Malacké pohľady