Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

01.02.1795

P. Bonifác Michal Duchoň. Pochádzal z Pavloviec. Bol kazateľ. Zomrel v Prešove vo veku 77 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov. Pochovaný je v Prešove. Podrobnejšie

01.02.1970

P. Silver Mikuláš Valko. Pochádzal z Trnavy. Zomrel v Bratislave vo veku 56 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 40 rokov, ako kňaz 31 rokov. Pochovaný je v Plaveckom Štvrtku.

02.02.1940

P. Justín Anton Loffay. Pochádzal z Trstenej, Bol miestnym kazateľom a duchovných exercitátorom. Ako učiteľ na základnej škole učil 38 rokov. Zomrel v 79. roku života, v 55. roku kňazstva a 61 rokov bol rehoľníkom. Zomrel uprostred svojich spolubratov zaopatrený sviatosťami dňa 2. februára 1940. Pochovaný je v rodnej Trstenej. Podoba

02.02.1987

P. Gregor František Priščiak. Pochádzal z Dohňan. Zomrel v Pezinku vo veku 70 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 51 rokov, ako kňaz 46 rokov. Pochovaný je v Pezinku. Podrobnejšie

02.02.1988

P. Rajner Andrej Kováč. Pochádzal z Prešova. Zomrel v Nižnom Slavkove vo veku 66 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov, ako kňaz 42 rokov. Pochovaný je v Nižnom Slavkove.

03.02.1968

Fr. Hugo Ján Králik. Pochádzal z Kremnice. Zomrel v Ríme v službách generálnej kúrie vo veku 68 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 48 rokov. Pochovaný je v Ríme. Foto

04.02.1961

Fr. Donát Alexander Hradil. Pochádzal z Nového Mesta nad Váhom. Zomrel v Bratislave vo veku 57 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 36 rokov. Pochovaný je v Novom Meste nad Váhom.

05.02.1851

P. Canutus Hrebíček bol emeritným kazateľom a predstaveným kláštora v Trstenej. Bol chorý na vodnatieľku a počas deviatich týždňov bol pripútaný na lôžko. Zomrel zaopatrený sviatosťami v Trstenej.

05.02.1975

P. Létus Stanislav Danišovič. Pochádzal z Bolerázu. Bol profesor gymnázia, literárny pracovník, neskôr prešiel do služieb diecézy. Zomrel v Trnave vo veku 77 rokov. Ako kňaz slúžil Bohu 53 rokov. Pochovaný je v Bolerázi. Podrobnejšie

06.02.1940

Fr. Línus Tomáš Peterka. Pochádzal z Trnavy, kde aj zomrel vo veku 87 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 63 rokov. Pochovaný je v Trnave.

07.02.1893

P. Anton Arzén Karču. Narodil sa v Trhovej Hradskej. Zomrel v Solnoku vo veku 66 rokov. Bol významný profesor a historik. Podrobnejšie

07.02.1981

P. Benvenút Karol Mládek. Pochádzal z Malaciek. Zomrel v Pezinku vo veku 69 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 54 rokov, ako kňaz 45 rokov. Pochovaný je v Pezinku. Podrobnejšie

09.02.1974

Fr. Chryzant Ján Čambalík. Pochádzal z Rumanovej. Bol v službách Svätozemskej kustódie. Zomrel v Haife vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 49 rokov. Pochovaný je v Jeruzaleme. 

10.02.1897

P. Henrik Ľudovít Náhlik. Pochádzal z Považskej Bystrice. Bol profesorom gymnázia, organista, kazateľ, šíriteľ terciárov. Zomrel v Hankovciach vo veku 61 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 44 rokov, ako kňaz 31 rokov. Pochovaný je v Hankovciach. Podrobnejšie

10.02.1971

P. Václav Henrik Černák. Pochádzal z Mane. Zomrel v Nitre vo veku 63 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov, ako kňaz 36 rokov. Pochovaný je v Nitre.

12.02.1763

P. Cyrinus Miškovič. Pochádzal z Naháča. Bol lektor filozofie a kazateľ. Zomrel v Trnave vo veku 52 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 39 rokov, ako kňaz 21 rokov. Pochovaný je v Trnave. Podrobnejšie

12.02.1896

P. Viktor Štefan Marsina. Narodil sa v Žiline. Bol význačný profesor a historik. Pôsobil na rôznych františkánskych gymnáziach. Zomrel vo veku 49 rokov v Nižnej Šebastovej. Podrobnejšie

13.02.1936

P. Fulgnec Jozef Ballun. Pochádzal z Trstenej. Zomrel v Gary v USA vo veku 46 rokov. Ako rehoľník slúžil bohu 29 rokov, ako kňaz 22 rokov. Pochovaný je v USA. Podrobnejšie

14.02.1960

Fr. Gerard Jozef Jadroň. Pochádzal z Ťapešova. Bol terciár. Zomrel vo veku 46 rokov. Pochovaný je v Ťapešove. Foto

14.02.1998

Fr. Salézius Jozef Šellinger. Pochádzal z Dolného Pialu. Pôsobil v Kustódii Svätá zem. Zomrel vo veku 84 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 58 rokov. Pochovaný je v Betánii - Jeruzalem, Izrael. Podrobnejšie

15.02.1791

P. Leonard Karol Haller. Pochádzal z Uherského Hradišťa. Bol kazateľ. Zomrel v Skalici vo veku 61 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 43 rokov. Pochovaný je v Skalici. Podrobnejšie

15.02.2023

P. Michael Jaroslav Holub. Narodil sa v trnave. Zomrel v Bratislave vo veku 78 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 28 rokov, ako kňaz 22 rokov. Pochovaný je na cintoríne Na kamenej ceste v Trnave. Parte

17.02.2010

P. Svetoslav Ferdinand Veigl. Narodil sa v Horňanoch. Bol básnik, príslušník katolíckej moderny. Od roku 1978 až do roku 2006 pôsobil na rímskokatolíckej fare v Kráľovej pri Senci. Bol laureátom viacerých cirkevných a štátnych ocenení. Zomrel v Kráľovej pri Senci vo veku 94 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 76 rokov ako kňaz 69 rokov. Pochovaný je v Kráľovej pri Senci. Podrobnejšie

18.02.1805

P. Viktor Časár.  Narodil sa v Bratislave. Zomrel vo veku 67 rokov v Eisenstadte, v Rakúsku. liturgista, ovocinár. Podrobnejšie

19.02.1984

P. Viktorín Štefan Novajovský. Pochádzal zo Spišskej Belej. Bol aktuálny definítor. Zomrel na následky autohavárie v Poprade vo veku 76 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 60 rokov, ako kňaz 51 rokov. Pochovaný je v Spišskej Belej. Foto

21.02.1937

P. Demeter Štefan Janzsö. Pochádzal zo Szombathelyu. Zomrel v Nových Zámkoch vo veku 62 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov, ako kňaz 39 rokov. Pochovaný je v Nových Zámkoch.

23.02.1791

P. Lazár Ján Močko. Pochádzal z Radošinej. Bol kazateľ. Zanechal v rukopise obsiahle cirkevné dejiny v latinčine. Zomrel v Nových Zámkoch vo veku 65 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 54 rokov, ako kňaz 41 rokov. Pochovaný je v Nových Zámkoch. Podrobnejšie

23.02.1936

P. Ľudovít Ján Potocký. Nestor provincie. Pochádzal z Dubovej. Zomrel v Trstenej vo veku 84 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 46 rokov, ako kňaz 60 rokov. Pochovaný je v Trstenej. Podrobnejšie

23.02.1957

Fr. Evarist Tomašovič. Pochádzal z Košolnej. Zomrel v Pittsburghu (USA) v službách Komisariátu provincie vo veku 75 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 48 rokov. Pochovaný je v Pittsburghu (USA). 

24.02.1991

P. Krescenc František Dubovský. Pochádzal z Igramu. Bol aktuálny definítor. Zomrel v Myjave vo veku 76 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 61 rokov, ako kňaz 52 rokov. Pochovaný je v rodnom Igrame. Podrobnejšie

24.02.2010

P. Peter Ján Záň. Narodil sa v Kamennej Porube. Študoval v Jeruzaleme, prednášal biblickú teológiu na Trnavskej univerzite. Bol členom slovenskej biblickej spoločnosti a sprievodcom mnohých púti do Svätej Zeme. Od roku 2004 až do svojho odchodu bol vikárom slovenskej františkánskej provincie. Zomrel v Bratislave vo veku 55 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 34 rokov ako kňaz 29 rokov. Pochovaný je na cintoríne v Trnave na Kamennej ceste. Parte

26.02.1874

Fr. Šebastián Vidlička zomrel v Trstenej.

27.02.1947

P. Roger Anton Ženatý. Pochádzal z Chicaga. Zomrel v Pittsburghu v USA vo veku 41 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 16 rokov, ako kňaz 10 rokov. Pochovaný bol vo Valparaise (USA). Podrobnejšie

28.02.1840

P. Urban Martin Prvý. Pochádzal z Chtelnice. Bol význačný kazateľ. Zomrel v Nitre vo veku 65 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov, ako kňaz 40 rokov. Pochovaný je v Nitre. Podrobnejšie