Dátum

úmrtia

Meno zosnulého a krátky životopis

01.01.1742

P. Anton Prešpurgský, OFM. Narodil sa v Bratislave. Bol významný náboženský spisovateľ. Zomrel v Bratislave vo veku 64 rokov. Podrobnejšie

01.01.1873

P. Jozef František Xaver Király (pôvodne Kráľ). Narodil sa v Prešove. Bol významný pedagóg a národný buditeľ. Zomrel v Prešove vo veku 85 rokov života. Ako rehoľník slúžil Bohu 66 rokov, ako kňaz 62 rokov. Podrobnejšie   

02.01.1741

P. Ján Kapistrán Sebacher (Sebach). Narodil sa v Mohuči v Nemecku. Zomrel vo veku 68 rokov v Bordeaux, vo Francúzsku. Bol významným cirkevným historikom. Podrobnejšie  

05.01.1970

P. Bernard Ferdinand Szilágyi. Narodil sa v Bratislave. Bol aktuálny definítor Provincie. Zomrel v Bratislave vo veku 62 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov, ako kňaz 40 rokov. Pochovaný je v Bratislave. Spomienky

06.01.1758

P. Marek Anton Repkovič. Narodil sa v Častej, okr. Pezinok. Zomrel ako 64 ročný v Nitre. Bol významným hudobným skladateľom a pedagógom. Podrobnejšie

06.01.1940

Fr. Jozef Rudolf Dufek. Narodil sa v Trnave. Zomrel v Žiline vo veku 47 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 16 rokov. Pochovaný je v Žiline.

06.01.1945

P. Patrik Emil Kelemen. Pochádzal z Chrenovej. Zomrel v Beckove vo veku 26 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 10 rokov, ako kňaz 1 rok. Pochovaný je v Bratislave.

06.01.2009

P. Cyriak Dominik Macák. Narodil sa v Meleku. Zomrel v Diecéznom kňazskom domove vo Veľkom Šariši vo veku 90 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 73 rokov, ako kňaz 65 rokov. Pochovaný je vo Veľkom Šariši. Podrobnejšie

07.01.1878

P. Justín Márnik. Narodil sa v Žiline. Zomrel v Žiline. Bol významným kazateľom. Podrobnejšie 

10.01.1982

P. Timotej Peter Povrazník. Pochádzal z Behyniec. Nar. 04.07.1913 v Behynciach, ord. 26.06.1938. Bol v kláštoroch v Bratislave, Skalici, Trnave; kaplánom bol od r. 1950 Ba-Rača, 1960 Šaštín-Stráže, 1968 Skalica. Zomrel v Skalici 10.01.1982 vo veku 69 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 52 rokov, ako kňaz 44 rokov. Pochovaný je v Skalici. Spomienky

11.01.1747

P. Ľudovít Andrej Kirkay. Pochádzal pravdepodobne zo Svätého Kríža nad Hronom, dnes Žiar nad Hronom. Bol významným cirkevným historikom. Zomrel vo veku 84 rokov v Nitre. Podrobnejšie

11.01.1940

Fr. Didak Imrich Závodný. Pochádzal z Malženíc. Zomrel v Báči - sv. Antone vo veku 89 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 71 rokov. Pochovaný je v Báči.

11.01.1987

P. Rufín Ladislav Finta. Pochádzal z Chrenovej. Zomrel v Kendiciach vo 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 51 rokov. Pochovaný je v Kendiciach. Podrobnejšie 

12.02.1740

P. Dionýz Michal Šnajder (Schneider, Snajder). Pochádzal z Ružindola. Zomrel vo veku 82 rokov v kláštore Svätá Katarína. Bol významným náboženským spisovateľom. Podrobnejšie

13.01.1954

P. Ernest Pavol Vaňura. Pochádzal z Bratislavy. Bol doktor teológie a profesor gymnázia v Malackách. V roku 1948 pôsobil v Báči ako administrátor. Zomrel v Bratislave vo veku 38 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 23 rokov, ako kňaz 14 rokov. Pochovaný je v Bratislave na Martinskom cintoríne. Podrobnejšie

14.01.1983

Fr. Elzeár Juraj Jakubík. Pochádzal zo Štiavnika. Bol organista, katechéta, písal divadelné hry pre deti a pospolitý ľud so sociálnym námetom. Zomrel v Rúbani vo veku 82 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 62 rokov. Pochovaný je v Štiavniku. Podrobnejšie

16.01.1773

P. Rajmund Juraj Szentgyorgyi - Unínsky. Narodil sa v Uníne, okr. Skalica. Zomrel v Trnave. Bol provinciálom a cestopiscom. Podrobnejšie

17.01.1979

Fr. Hypolit Serafín Olašák. Pochádzal z Mútneho, kde aj zomrel vo veku 77 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 57 rokov. Pochovaný je v Mútnom. 

17.01.1997

P. Ladislav Augustín Polák. Narodil sa v Jakubove. Zomrel v Pezinku vo veku 79 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 63 rokov, ako kňaz 55 rokov. Pochovaný je v Jakubove. Podrobnejšie

18.01.1976

P. Július Ladislav Tomančík. Pochádzal z Kopčian. Zomrel v Beckove vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 51 rokov. Pochovaný je v Beckove. Podrobnejšie

19.01.1849

P. Pavol Ďaďovský. Pochádzal z Prešova. Zomrel v Závade vo veku 42 rokov. Zanechal slovenské kázne. Podrobnejšie 

19.01.2005

P. Eliáš Eduard Šoltés. Pochádzal z Kežmarku. Posledné tri roky teologických štúdii absolvoval v Jeruzaleme. Po ťažkej chorobe zomrel v Bratislave vo veku 41 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 12 rokov, ako kňaz 3 roky. Pochovaný je v Trnave na Kamennej ceste. Podrobnejšie

21.01.1993

Fr. Florián František Lališ. Pochádzal z Feneltonu. Zomrel v Pittsburghu vo veku 78 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 55 rokov. Pochovaný je v Pittsburghu v USA. Podrobnejšie

21.01.2004

P. Fidél Ambróz Jurčovič. Narodil sa vo Vištuku. Počas totality odsedel 3 roky vo väzení. Bol provinciálom 23 rokov (1969-1992). Zomrel v Trnave v 88. roku života, v 73. roku rehoľného života a v 64. roku kňazstva. Pochovaný je vo Vištuku. Podrobnejšie

21.01.2004

Fr. Vít Ivan Domanický. Narodil sa v Kamennej Porube. Zomrel v misiách v Taldykorgane (Kazachstan) v 57. roku života a v 9. roku rehoľného života. Pochovaný je v Kazachstane. Podrobnejšie

22.01.1883

P. Ferdinand Karol Paulík. Narodil sa v Holíči. Zomrel v Beckove vo veku 70 rokov. Bol významný misionár, kazateľ a dlhoročný magister novicov - klerikov. Podrobnejšie

22.01.1976

P. Hyacint Anton Haverla. Pochádzal z Hodruše. Bol hudobník a pedagóg. Zomrel v Sládečkovciach vo veku 81 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 65 rokov, ako kňaz 57 rokov. Pochovaný je v Hodruši. Podrobnejšie   Malacké pohľady

22.01.2003

Fr. Joachim Ambróz Kučík. Narodil sa v Pavliciach (v Trnavskom kraji). Zomrel v charitnom domove v Pezinku vo veku 88 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 15 rokov (do rehole vstupoval už v roku 1948, ale jednoduché sľuby mohol obnoviť až r. 1988). Pochovaný je v Trnave na cintoríne na Kamennej ceste.  Podrobnejšie

23.01.1929

Fr. Efrém Šticay. Pochádzal z Fiľakova. Bol terciár. Zomrel v Bratislave. Pochovaný je v Bratislave.

24.01.1936

Fr. Alojz Sameliak. Bol terciár a kuchár. Zverený úrad zastával so serafínskou horlivosťou. Zomrel uprostred modlitieb svojich spolubratov v Trstenej vo veku 60 rokov. Pochovaný je v Trstenej.

25.01.1853

P. Žigmund NYIRÕ (Nyürö). Pochádzal z Veľkých Úľan. Zomrel v Bratislave vo veku 49 rokov. Bol významný cirkevný historik. Podrobnejšie

25.01.1870

P. Áron Križan bol predstaveným miestneho kláštora. Podľa záznamov z dňa 16. januára 1870 spadol uprostred izby počas večerných hodín. Ako ležal na dlážke, pichalo ho v ľavej nohe. Aj napriek urýchlenej lekárskej pomoci, deväť dní pretrvávala ostrá bolesť. Bol zaopatrený sviatosťami. Zomrel v 62. roku svojho života uprostred modlitieb svojich spolubratov a veriacich v Trstenej.

25.01.1952

P. Otto Andrej Orlovský. Pochádzal z Bardejova. Zomrel v Prešove vo veku 59 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 43 rokov, ako kňaz 36 rokov. Pochovaný je v Prešove.

27.01.1788

Fr. Adam Marmankovič. Pochádzal zo sv. Jura. Bol organista a hudobný skladateľ. Zomrel v Žiline vo veku 67 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 48 rokov. Pochovaný je v Žiline. Podrobnejšie

27.01.1898

P. Kilián Anton Komnánsky. Pochádzal z Modry. Bol kazateľ a literárne činný. Zomrel v Bratislave vo veku 74 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 51 rokov. Pochovaný je v Bratislave. Podrobnejšie

27.01.2005

P. Florid Jozef Klimko.  Narodil sa v Levoči. Zomrel v Bratislave vo veku 93 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 77 rokov, ako kňaz 68 rokov. Pochovaný je v krypte františkánskeho kláštora v Bratislave. Podrobnejšie

28.01.1801

P. Imrich Štefan Šlandor.  Pochádzal z Kysuckého Nového Mesta. Zomrel vo veku 70 rokov vo Vacove. Bol zaslúžilým slovenským kazateľom. Podrobnejšie

28.01.1965

Fr. Nikodém Ján Gugora. Pochádzal zo Štiavnika, kde aj zomrel vo veku 69 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 45 rokov. Pochovaný je v Štiavniku.

29.01.1771

P. Martin Juraj Hacaj. Pochádzal z Považskej Bystrice. Bol generálny lektor a vzorný reholník. Zomrel v Malackách vo veku 55 rokovg. Ako rehoľník slúžil Bohu 37 rokov, ako kňaz 32 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie

29.01.1836

P. Vavrinec Kramara. Bol kazateľ. Zomrel v Nižnej Šebastovej vo veku 44 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 25 rokov, ako kňaz 19 rokov. Pochovaný je v Nižnej Šebastovej. Podrobnejšie

29.01.1983

P. Bruno Štefan Révay. Narodil sa 24.05.1901 v Trstenej, ord. 01.07.1928; adm. 1950 Hont. Vrbica, 1958 Jatov; n.o. 1970 Kráľová. Zomrel v Žiline vo veku 82 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 62 rokov, ako kňaz 54 rokov. Pochovaný je v Jatove. Foto

30.01.1934

P. Matej Emil Linčovský. Pochádzal z Nitry. Zomrel v Okoličnom vo veku 83 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 66 rokov, ako kňaz 59 rokov. Pochovaný je v Okoličnom.

30.01.1972

Fr. Leopold Fridrich Baláž. Pochádzal z Pruského. Zomrel v Nitre vo veku 74 rokov. Ako reholník slúžil Bohu 53 rokov. Pochovaný je v Nitre.

31.01.1873

P. Humilis Kianička. Pochádzal zo Žiliny. Bol literárne činný, profesor gymnázia. Zomrel v Nižnej Šebastovej vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 53 rokov, ako kňaz 47 rokov. Pochovaný je v Nižnej Šebastovej. Podrobnejšie

31.01.1974

P. Matej Anton Murgaš. Pochádzal z Kordíkov. V roku 1948 pastoračne pôsobil ako kaplán v Trnave na Tulipáne. Zomrel v Nižnej Šebastovej vo veku 54 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 39 rokov, ako kňaz 30 rokov. Pochovaný je v Nižnej Šebastovej. Podrobnejšie