C E Z R O Č N É  O B D B I E N  E  K  R  O  L  Ó  G
Ne

10.11.

(Lk 20,27-38) 
Sv. Lev Veľký, pápež

CZ
CZ
   
Po

11.11.

Sv. Martin Tourský, biskup  II

 (Lk 17,1-6)
CZ


CZ
1792

P. Anaklét Gazaffy. Pochádzal zo Sekúl. Bol členom mariánskej provincie. Napísal knihu o liturgii. Zomrel v Szantóde, v Maďarsku vo veku 56 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 35 rokov, ako kňaz 31 rokov. Pochovaný je v Szantóde. Podrobnejšie

1793

P. Kalazancius (Calasantius) Andrej Zabitý. Pochádzal z Malaciek. Bol organista a teológ. Zomrel v Malackách vo veku 44 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 23 rokov, ako kňaz slúžil Bohu 20 rokov. Pochovaný je v Malackách. Podrobnejšie

1824

P. Peregrín Ambróz Štepán. Pochádzal z Banskej Belej. Bol náboženským spisovateľom. Zomrel v Bratislave vo veku 80 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 55 rokov. Podrobnejšie 

1828

P. Anton Štefan Greguška. Pochádzal z Bratislavy. Bol pedagóg a magister novicov, provinciálny minister a rehoľný historik. Zomrel v Bratislave vo veku 75 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 59 rokov, ako kňaz 52 rokov Bratislava Podrobnejšie

Ut

12.11.

(Múd 2,23 – 3,9)  CZ 1895

P. Tomáš František Lukáči. Pochádzal z Trnavy. Bol profesorom a prírodovedcom, príležitostným básnikom. Zomrel v Eisenstadte, v Rakúsku vo veku 77 rokov, ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 53 rokov. Podrobnejšie

1961

Fr. Placid František Siman. Pochádzal z Predajnej. Bol v službách Svätozemskej kustódie najprv v Palestíne, potom v Ríme, kde aj v povesti svätosti zomrel vo veku 57 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 36 rokov. (Jeho duchovný profil je zachytený v knižočke: P. Allberto Ghinato OFM - "Se avesse visto il nuovo Collegio", 1963) Preklad  Podrobnejšie

St

13.11.

Sv. Anežka Česká 
 (Lk 17,11-19)  
CZ
 
CZ
   
Št

14.11.

Sv. Mikuláš Tavelič, kňaz a spol.mučeníci  
 
(Lk 17,20-25)
 

CZ
 
CZ
   
Pi

15.11.

(Mudr 13;1-9)
(Lk 17,26-37)  
CZ
CZ
   
So

16.11.

(Lk 18,1-8) CZ 1987

P. Pius Ladislav Čapkovič. Pochádzal zo Žiliny. Zomrel v Žiline vo veku 71 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 48 rokov. Podrobnejšie

Ne

17.11.

(2 Sol 3,7-12) 
(Lk 21,5-19)

Sv. Alžbeta Uhorská


CZ
CZ

   
                                                                                                                                       Kontakt