V EL K O N O Ć N É   o b d o b i e

N E K R O L Ó G
Ne 31.05. Turíce  I  II  III  IV  V    II  III  V    
Po 01.06. Sv. Justín, mučeník
 
(2 Pt 1,1-7) 
(Mk 12,1-12)

 
CZ

 
   
Ut 02.06. (2 Pt 3,12-15.17-18) 
(Mk 12,13-17)  
CZ
CZ
1964

Fr. Jukundián Ľudovít Fandel. Pochádzal zo Suchej nad Parnou. Zomrel v Ríme po dlhoročnej službe na Generálnej kúrii vo veku 69 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 44 rokov. Pochovaný je v Ríme. Podrobnejšie

St 03.06. (Mk 12,18-27)
 
1789

P. Juraj Zrunek. Pochádzal z Klobouk na Morave. Bol výkonný organista a zostavovateľ hudobných zborníkov. Pripisuje sa mu aj Paschová "Vianočná omša". Zomrel v Nižnej Šebastovej vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 49 rokov. Pochovaný je v Nižnej Šebastovej. Podrobnejšie

1934

Fr. Gregor František Kalina. Pochádzal z Borského Mikuláša. Zomrel v Nitre vo veku 67 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 50 rokov. Pochovaný je v Nitre.

1968

P. Matúš Vojtech Rehák. Pochádzal z Beckova. Zomrel v Lučenci vo veku 73 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 56 rokov, ako kňaz 49 rokov. Pochovaný je v Beckove.

1986

P. Vendelín Andrej Hornický. Pochádzal z Hornej Vsi. Pôsobil aj v kláštore v Okoličnom. Okoličňania ho poznali pod jeho pôvodným priezviskom Weiss. Zomrel v Pezinku vo veku 88 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 70 rokov, ako kňaz 64 rokov. Pochovaný je v Pezinku.

Št 04.06. (Mk 12,28-34)  II  CZ 1787

P. Hugolín Martin Gavlovič. Pochádzal z Czarného Dunajca. Bol neúnavný literát predbernolákovského obdobia, autor známej knihy: "Valaská škola mravov - stodola" a mnohých iných pôvodných i preložených asketických a kazateľských diel. Zomrel v Horovciach vo veku 75 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 54 rokov. Pochovaný je v krypte kláštora v Pruskom. Podrobnejšie

Pi 05.06. (2 Tim 3,10-17)   1960

P. Vincent Rudolf Mrva. Pochádzal z Voderád. Zomrel v Banskej Bystrici vo veku 59 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 43 rokov, ako kňaz 35 rokov. Pochovaný je v Banskej Bystrici. Foto

1975

P. Emil Alojz Masár. Pochádzal z Korytného. Zomrel vo Veľkej Lehote vo veku 55 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 38 rokov, ako kňaz 30 rokov. Pochovaný je vo Veľkej Lehote. Podrobnejšie

So 06.06. Sv. Norbert, biskup a zakladateľ rádu 
(Mk 12,38-44)
CZ    
Ne 07.06.

Sl. Najsv. Trojice  T   I.  II. III IV.   V 

T  I III
IV  V
1946

P. Urban Ladislav Vavro. Pochádzal z Prievidze. Pôsobil aj v kláštore v Okoličnom. Zomrel v Trstenej vo veku 85 rokov. Ako rehoľník slúžil Bohu 67 rokov, ako kňaz 62 rokov. Pochovaný je v Trstenej.

                                                                                                                                                                                                                   Kontakt