Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánske námestie 15
920 01 Hlohovec
Telefón:
+421-902 122 445

Patrocínium kostola:

Kostol Všetkých svätých

Bankové spojenie:

číslo účtu:
SK96 0900 0000 0051 1866 3152 BIC/SWFT GIBASKBX
Podpora pastoračných aktivít, života bratov
a opráv kostola a kláštora. Prosíme o vyplnenie kolónky "účel platby"

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

br. Zachej
Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Jeremiáš provinciálny vikár (zástupca provinciála), gvardián (predstavený kláštora), správca kostola br. Augustín vikár domu (zástupca predstaveného), miestny duchovný asistent OFS, pastoračný kňaz br. Bruno regionálny duchovný asistent OFS, pastoračný kňaz br. Andrej pastoračný kňaz
br. Zachej kostolník, akolyta, miestny animátor pre pastoráciu povolaní, služba v rehoľnom dome br. Terézius kostolník, služba v rehoľnom dome Bratia vo filiálnom dome v Beckove - Centrum novej Evanjelizácie Jána Pavla II.: br. Jozef správca CNE, zástupca gvardiána (predstavený komunity), správca kostola sv. Jozefa, člen františkánskeho misijného tímu br. Anton duchovná výpomoc vo farnosti, kňazská služba v CNE, šéf františkánskeho misijného tímu br. Pavol technické zabezpečenie CNE, animátor, akolyta
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Vladimír Olbert (Fr. František Xaverský, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincial@frantiskani.sk


P. Simeon Peter Brindzák, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421 910 520 081
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


P. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonimický úsek
tel.: +421 910 520 081
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Filip
Františkánska 1, 917 01 Trnava
filantrop@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Félix Mária
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Egid
Správca siete predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Anton
Vedúci misijného tímu
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
pantonofm@mail.ru

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Rafael
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, moderátor pre misie
klastorts@frantiskani.sk

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
www.komisariat.sk
Služby v provincii