Vyberte si Váš obľubený kláštor


40 rokov od "Akcie Vír" zameranej proti františkánskej rodine.

Brat OFM ,  28.03. 2023

PRINÁŠAME VÁM ČLÁNOK + VIDEO OSOBNÝCH ÚČASTNÍKOV A SVEDKOV "AKCIE VÍR", KTORÁ SA USKUTOČNILA NA KVETNÚ NEDEĽU 27. MARCA 1983 Zdrojom článku, foto a linku na videá je TK KBS zo dňa 28.marac 2023 (Link) Konfederácia politických väzňov Slovenska, školské sestry sv. Františka a bratia františkáni si 27. marca 2023 v dome na ulici Na Križovatkách v Bratislave - Trnávke pripomenuli 40. výročie tzv. Akcie Vír - zásahu ŠtB proti tajným františkánom a františkánkam. Prítomní boli členovia vtedajších komunít z domov na uliciach Staničná a Na križovatkách. Svätú omšu v komunitnej kaplnke celebrovali Peter Rúčka a br. Bernardín Anton Šmid, OFM. Spomínali pri nej aj na spolubratov a spolusestry, ktorí sa tohto výročia nedožili. Po svätej omši Peter Sandtner odovzdal v mene KPVS prítomným františkánom a františkánkam pamätné listy k tomuto výročiu z vďačnosti za ich svedectvo viery. Poďakovala sa aj im provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier sv. Františka SM. Rafaela Zvrškovcová, OSF. Popoludní nasledovali dva bloky svedectiev. V prvom bloku si na Akciu Vír zaspomínali bratia a sestry, ktorí prežili Akciu Vír v komunite na Staničnej ulici: Peter Rúčka, br. Paschal Pavol Grebeči, OFM, SM. Magdaléna Terézia Baroková, OSF a SM. Ľubomíra Lampartová, OSF. V druhom blohu spomínali členovia vtedajšej komunity na ulici Na križovatkách: sr. Bonaventúra Terézia Šmidová, OSF a br. Bernardín Anton Šmid, OFM a dopĺňali ich aj ďalšie spolusestry. Oba bloky zakončili modlitbou a požehnaním prítomní kňazi. Akcia Vír bol zásah Štátnej bezpečnosti z 27. marca 1983 o siedmej hodine, ktorým na Kvetnú nedeľu boli prepadnuté domy františkánov a františkánok po celej republike (Prešov, Košice, Poprad, Tvrdošín, Ružomberok, Bratislava, Jindřichov Hradec, Praha a Plzeň). Príslušníci ŠtB v domoch vykonali domovú prehliadku, pri ktorej zhabali náboženskú literatúru, liturgické predmety, písacie stroje a vkladné knižky. Bratia františkáni a sestry františkánky boli zatknutí, uväznení a obvinení z marenia dozoru nad cirkvami, pretože tajne vstúpili do františkánskeho rádu a vyvíjali v ňom činnosť. V súvislosti so zásahom ŠtB vypočúvala desiatky ďalších ľudí, ktorí mali kontakt s františkánmi. O zásahu proti františkánom informovali zahraničné média a protesty proti ich zatknutiu prichádzali z rôznych častí Slovenska i zahraničia. Poslední obvinení františkáni boli 14. júla z väzby prepustení a obžaloby stiahnuté Videozáznamy: 1. časť - svätá omša / 2. časť - svedectvá vtedajšej komunity na Staničnej ulici / 3. časť - svedectvá vtedajšej komunity na ulici Na križovatkách (Zdroj: Peter Vlkovič) TK KBS informoval Peter Sandtner

...

Kalendár

08.06. 2023

Galéria fotografií
z naších akcií
PRIPRAVUJEME: Naša služba
PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Celomestské misie v Prešove - farnosť Solivar

Brat OFM

 
September 2022
Pokoj a dobro, bratia a sestry!
Po 10 rokoch sa vo farnostiach mesta Prešov opäť konajú Celomestské misie ako impulz viery, či duchovná obnova veriacich žijúcich v metropole Šariša.
Vaša farnosť, do ktorej prichádzame my františkáni je veľmi živá.
Dynamické pôsobenie kňazov, ktorí farnosť vedú, prítomnosť Školských sestier sv. Františka, spoločenstva Maranatha, skautov a ďalších skupín, či existencia cirkevných vzdelávacích inštitúcií sú znamením, že Cirkev v tejto časti mesta je v určitej kondícii a je životaschopná.
Preto aj my bratia prichádzame v rámci celomestských misií s veľkým rešpektom na toto miesto - Solivar, Šváby, Teriakovce, Ruskú Novú Ves - a chceme vám ponúknuť svoju skúsenosť Bohom, a znova možno iba pripomenúť, že jedine On je ten, ktorý sa do Teba zahľadel a miluje Ťa do krajnosti, čo je natrvalo zapísané v znamení kríža nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Túto knihu Kríža, chceme spolu otvoriť a znova sa do nej začítať a objaviť moc a múdrosť, ktorá je v nej skrytá.
Takto podobne hovoril aj pápež František pred rokom, práve tu v Prešove. Pápež František tiež povedal: „Spása prichádza jedine z kríža, avšak z tohto kríža vteleného Boha. Neexistuje spása v ideách, niet spásy v dobrej vôli, v ochote byť dobrými... Nie. Jediná spása je v ukrižovanom Kristovi, lebo jedine on, ako medený had, bol schopný vziať všetok jed hriechu a tam [na kríži] nás uzdravil.“
Tieto slová dokonale vystihujú stáročné zvolanie Ave crux spes unica prítomné v tradícii Cirkvi, ktoré sa stalo aj mottom Celomestských misií v meste Prešov 2022.
A tak nechceme vám ohlásiť iného Krista, ktorého poznáte, alebo o ktorom počúvate, ale vyzdvihnúť jeho Lásku ukrytú v tomto znamení a znova sa pre ňu ešte viac, vo vašich rodinách, ale hlavne osobne, otvoriť a zapáliť. Všeličo je ukryté za stenami našich bytov a domov, všeličo potrebuje uzdraviť, zbaviť hanby, dať do poriadku.
Preto vás pozývame počas týchto dní, 4.-11.9.2022, prísť sa za to modliť, odovzdávať to, nechať sa nanovo osloviť kerygmou kresťanstva, spolu sa stretnúť a rozprávať a vzájomne sa inšpirovať. Má k tomu poslúžiť program, ktorí sme pripravili spolu s našimi Školskými sestrami sv. Františka, ale aj priateľmi s ktorými je nám cťou spolupracovať.
Pozývame vás na - sv.omše s tematickými misijnými príhovormi, - večerné modlitbové stretnutia ako je napr. utorkový sviečkový modlitbový pochod uličkami sídliska Šváby, stredajší večer odovzdania všetkého čo v sebe dlho nosíme pred Eucharistiou, štvrtkovú Nikodémovu noc – počas ktorej pozývame tých, ktorý si chcú vykonať generálnu spoveď u misionárov milosrdentva, či rozvedených, prísť a hovoriť s kňazom o svojich veciach a dilemách a nechať kňaza sa nad vami modliť, - duchovno-kultúrne akcie, akými sú koncert jedného z najlepších súčasných interpretátorov gregoriánskeho chorálu Scholy minor z Bratislavy, či užasné divadelné predstavenie Honzu Horáka z Prahy o sv. Františkovi, - ale tiež na živé stretnutia so skupinami z vašej farnosti, na ktoré sa osobitne tešíme.
O všetkom ďalšom sa podrobne dočítate v zverejnenom programe. Verím, že nám nedáte košom a prídete na začiatku septembra spolu s nami prehlbovať svoj živý vzťah a upevňovať svoju duchovnú kondíciu. Tešíme sa na stretnutie s vami! Bratia sestry z misijného tímu - Františkáni