Nechaj sa inšpirovať ...


Biblicke témy :
           Stvorenie sveta a človeka
           Hriech
           Hriech
           Noe a potopa
           Babylonská veža
           Lót a jeho žena
           Jakub a Ezau
           Jakub u Labana
           Jozef Egyptský - Hľadanie bratovFrantiškánske témy :
           Pravidlo pre život
           Modlitba a pôst
           Koľko som dostal darov od Pána a aká úloha je mi zverená
           Stretnutie so slabosťou
           Pracovitosť
           Zachovať sa čistým, zachovať iného čistým
           Ísť svetom
           List ministrovi


Adorácie:
           Adorácia na záver roka.