2%


Čo sú 2%?

Podľa novely zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov umožnuje fyzickým osobám rozhodnúť o 2% nimi už zaplatenej dane. Občania tak majú možnosť vybrať si jednu z registrovaných mimovládnych neziskových organizácií, ktoré realizujú aktivity verejnoprospešného charakteru, a poukázaním 2 % z dane podporiť činnosť tých, ktorých prácu považujú za potrebnú a užitočnú.

Ako to spraviť?

Vyplnením nasledovného tlačiva:
- Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane vo formáte pdf.
- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov vo formáte doc.


Prečo sa uchádzame o 2%?

Aby sme v našom občianskom združení mohli podporiť naše aktivity počas celoročnej práce s mládežou a deťmi, ako sú pravidelné stretnutia, športové aktivity vrátane zimných a letných výletov. Evanjelizačné stretnutia a rôzne iné akcie, zamerané na zmysluplné trávenie voľného času mladých a detí.Kto vlastne sme?

Gifra - Františkánska mládež, teda spoločenstvo mladých ľudí v duchu sv. Františka. Čo je Gifra?
fraAngeli - letné františkánske tábory pre deti. Čo je fraAngeli?