Jesená Gifra 2017
Gifráci opäť putujú a hľadajú...

14. – 17.09.2017      Fiľakovo – Galamba


Prešiel necelý mesiac od letného putovného stretnutia františkánskej mládeže (GIFRA) a našej stránke Gifry už visela pozvánka na púť ku Sedembolestnej Panne Márii na Galambe pri Fiľakove tzv. Jesennú GIFRU. Predošlé dva roky Gifra putovala do Šaštína spolu s Bratislavskou diecézou, tohtoročná púť k Sedembolestnej bola pre nás teda na nové miesto. Takáto myšlienka sa zrodila v srdci nášho duchovného Gifry – Filipa Čierneho OFM a gvardián fiľakovského františkánskeho kláštora - náš Jakubko (Jakub Martaus OFM) túto myšlienku podporil a otvoril pre nás na celý predĺžený víkend brány kláštora dokorán, za čo sme mu veľmi vďační.

My Gifráci sme neváhali a tak už vo štvrtok večer (14.9.) fiľakovský kláštor praskal vo švíkoch, keď privítal 54 gifrákov - pútnikov. Po príchode, ako to už tradične býva, sme sa v refektári kláštora podelili s našimi dobrotami, a tak si sami prestreli bohatý stôl na spoločnú večeru. Nasledujúce piatkové doobedie (15.9.) sme sa zamýšľali ako stvárniť sedem bolestí Panny Márie s odkazom na prežívanie týchto bolestí v súčasnom svete a v spolupráci s animátormi sme pripravovali krátke pantomimické vystúpenie. Na pravé poludnie s požehnaním na cestu sme spoločne vykročili po cestách i skratkách na Apeiron Kaplnky Sedembolestnej. Tento rok toto miesto slávilo aj 90. výročie osadenia kríža na Galambe, slávnosti teda začali predošlý deň na sviatok Povýšenia sv. Kríža a vyvrcholili na sviatok Sedembolestnej slávnostnou sv. omšou o 14.00. Po nej nasledovala naša chvíľka slávy s našou pantomímou. Hneď nato sme domácich i pútnikov z blízka i ďaleka pozvali tancovať naše Gifra tance, ktoré toto leto naozaj rozprúdili krv v žilách vo viacerých farnostiach. Nebolo tomu inak ani tentoraz - nálada bola radostná tanečná a stoly bohato prestreté. Domáci tento rok pripravili 4 druhy vynikajúcich guľášov a taktiež miestnu špecialitu – točne.

Bohatý program tohto dňa však ešte pre nás nekončil. Večer po návrate nás čakalo sledovanie filmu ,,Božia vôľa“, ktorý nás aj uviedol do témy tohto víkendového stretnutia – hľadanie Božej vôle v našich životoch. Priestor pre hľadanie a zdieľanie sme mali v sobotu doobeda v skupinkách, počas adorácie, večera chvál ako i v osobnej modlitbe v tichu v kostole. Tento náš spoločný čas zároveň znamenal možnosť prijať sv. zmierenia či len sa porozprávať sa s našimi kňazmi, prítomnými rehoľníkmi alebo animátormi a aj takto urobiť malý krok na našej životnej púti..

Samozrejme nechýbal nám ani šport a zábava. V miestnej slovenskej škole nám pán riaditeľ poskytol priestory novej telocvične a školského dvora, takže súťaživosť vo volejbale či futbale preukázali ako chlapci tak i naše dievčence. Veľký úspech mala karaoke gifra šou v sobotný večer.. či hľadá sa talent...?? :) ..nikto nevie čo to presne bolo ...to musíte jednoducho zažiť... !!

Vďaky za milosti, radosti a všetky dary, ktoré sa nám dostali počas tohto času sme odovzdali na oltár počas spoločnej nedeľnej omše a po nej, chtiac či nechtiac, prišiel čas lúčenia. Avšak nie nadlho... Čo nevidieť, veríme, že sa stretneme na zimnej Gifre!!!


Mária

  • Fotoalbum jesennej Gifry.