Dobrovoľnícka škola
učí mladých ľudí pomáhať


Dobrovoľnícka škola občianskeho združenia Prameň radosti počas celého školského roka 2013 / 2014 pripravuje sedemdesiatpäť mladých ľudí z celého Slovenska od pätnástich do tridsiatich rokov na čo najprofesionálnejší výkon dobrovoľníckych aktivít.

Jej žiaci sa po absolvovaní stohodinového neformálneho vyučovania uplatnia v rôznych oblastiach sociálnej práce, medzi ktoré patrí starostlivosť o deti a mládež, pomoc zdravotne ťažko postihnutým i marginalizovaným skupinám spoluobčanov.

Dosiaľ sa stretli počas dvoch víkendov v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, aby si príťažlivou formou osvojili teoretické znalosti a praktické zručnosti zo psychológie. Ďalšie stretnutia sa zamerajú na získanie sociálnych zručností, základov projektového manažmentu, zoznámenie sa s teóriou i praxou tímovej práce a vodcovstva a vniknutie do problematiky sociálneho poradenstva.

Frekventantov dobrovoľníckej školy pri získavaní nových znalostí vedú skúsení lektori, zväčša z radov vysokoškolských učiteľov. Odozva na ich pôsobenie je medzi mladými ľuďmi veľmi priaznivá a stretnutiami sa cítia obohatení. Obsah vzdelávania dobrovoľníckej školy zahŕňa pomerne širokú škálu predmetov, spoločným menovateľom všetkých je však vštepenie morálnych zásad pre úspešné vykonávanie pomáhajúcich aktivít. Zdá sa, že tento zámer sa darí napĺňať, pretože mladí ľudia sa už teraz úprimne tešia na príležitosť, kedy nadobudnuté vedomosti uplatnia v praxi.

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.