"Korenie z Nazareta"

8.–13.8. a 15.-20.8. 2021 Hruštín


„Korenie z Nazareta“ názov tohtoročného františkánskeho tábora fraAngeli 2021 sa niesol v objavovaní našich koreňov z Nazareta. Počas tábora sme spolu putovali životnou cestou sv. Jozefa, kde sme prostredníctvom rôznych hier, aktivít, stanovíšť, workshopov, scénok, spoznávali vlastnosti sv. Jozefa (Jozef – pracovitý, odvážny, tvorivý, mlčanlivý, muž plný otázok, dôverujúci, starostlivý, poslušný).

Ubytovaní sme boli v nádhernom prostredí Oravy v Hruštíne. Vytvorili sme krásne spoločenstvo fraAngelákov – františkánskych anjelov, v ktorom vzniklo mnoho kamarátstiev. Zažili sme spolu veľa zábavy, radosti, smiechu, ale i pocit strachu z nočnej hry, či pocit únavy z celého naplno prežitého dňa. Tiež sme sa vybrali na celodenný výlet do okolitej prírody, kde sme slávili aj svätú omšu pri miestnej kaplnke, ktorá sa všetkým veľmi páčila. Deň sme vždy ukončili večernou modlitbou, ktorú mala na starosti jednotlivá skupinka, pomodlili sme sa aj modlitbu k sv. Jozefovi ako aj modlitbu požehnania, ktorá sa stala pre nás veľmi silnou.

Ďakujeme františkánom pátrovi Petrovi Vnučákovi a pátrovi Františkovi Xaverskému za duchovné sprevádzanie počas tábora. Taktiež ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí na nás mysleli v modlitbách, podporili nás finančnými darmi alebo nám pomohli rôznymi spôsobmi. Aj vďaka vám sa mohli uskutočniť 2 turnusy tábora fraAngeli po 40 detí.

Tešíme sa na všetkých opäť o rok aj na ďalšiu spoluprácu.

Nech vás všetkých Pán žehná, chráni a vedie na vašich cestách. Svätý František a svätý Jozef nech za vás orodujú.

Zuzka a Janko