Podmienky účasti na tábore počas pandémie COVID-19Tento rok sa kvôli pandemickým opatreniam uskutočnia dva tábory, na ktorých by sme vás chceli požiadať o dodržanie nasledujúcich podmienok:- každé dieťa bude musieť pri príchode na tábor odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo dostanete mailom spolu s informáciami k táboru)

- dieťa nemôže prejavovať príznaky akútneho ochorenia ako je zvýšená telesná teplota alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži

- v prípade pobytu dieťaťa v zahraničí, musí byť 14 dní po návrate na Slovensko a mať absolvovaný predpísaný test na koronavírus podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva. Nesmie prejavovať príznaky ochorenia.

- nemôže mať Regionálnym úradom verejného zdravotníctva ani lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast z akéhokoľvek dôvodu nariadené karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).

- zákonní zástupcovia dieťaťa alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, nemôžu v priebehu ostatného týždňa pred táborom prísť do styku s osobami podozrivými alebo chorými na ochorenie COVID-19 alebo iné infekčné ochorenia.

- dieťa bude mať negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorého formu upresníme podľa nariadení v danom období.Podmienky budeme aktualizovať podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva a informácií na stránke korona.gov.sk.


Ďakujeme za porozumenie.