Adresa kláštora:

Františkánsky kláštor
Františkánska 2
811 01 Bratislava

Telefón:

+421-2-544 32 145

+421-915-070 532
Predstavený kláštora a správca kostola

Adresa Kostola:

Kostol Zvestovania Pána
Františkánska 1
811 01 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK95 0200 0000 0000 0694 1012
Podpora pastoračných aktivít, života bratov a opráv kostola a kláštora. Prosíme o vyplnenie kolónky "účel platby"

Animátor povolaní
za miestnu komunitu:

br. Ján Kapistrán
Bratia so slávnostnými sľubmi: br. Jozef provinciálny definítor, gvardián (predstavený kláštora), správca kostola, provinciálny asistent františkánskej mládeže br. Ján Kapistrán vikár domu (zástupca predstaveného), sekretár pre formáciu a štúdiá, magister postnovicov, miestny animátor pre pastoráciu povolaní, pastoračný kňaz br. František Xaverský provinciálny minister, Vydavateľstvo Serafín, pastoračný kňaz br. Simeon provinciálny sekretár, provinciálny archivár, pastoračný kňaz br. Stanislav provinciálny ekonóm, pastoračný kňaz br. Martin pastoračný kňaz, miestny duchovný asistent OFS, pastorácia Rómov v Plaveckom Štvrtku br. Jaroslav diakonská služba, skladník Vydavateľstva Serafín, služba v rehoľnom dome br. Rufín kuchár, študent štátneho konzervatória, služba v rehoľnom dome Bratia s dočasnými sľubmi: br. Efrém študent TF TU 5. r., služba v rehoľnom dome br. Silvester študent TF TU 5. r., služba v rehoľnom dome br. Bartimej študent TF TU 5. r., služba v rehoľnom dome br. František Mária pracovník Vydavateľstva Serafín, služba v rehoľnom dome br. Peter študent TF TU br. Richard študent TF TU br. Samuel študent TF TU 4. r., služba v rehoľnom dome br. Eliáš Mária študent Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety br. Ján de La Salle študent TF TU 1. r., služba v rehoľnom dome br. Kristián Mária kostolník, služba v rehoľnom dome br. Lukáš Mária študent TF TU, služba v rehoľnom dome br. Dávid kostolník, študent, služba v rehoľnom dome Bratia so slávnostnými sľubmi Mimo rehoľný dom - na misiách alebo v službách inej provincie: br. Patrik služba v Provincii sv. Leopolda - Rakúsko Bratia so slávnostnými sľubmi mimo rehoľný dom - štúdium v zahraničí: br. Remigiusz kňaz, študent na Pontificia Universita Angelicum v Ríme br. Karol kňaz, študent na Pápežskej univerzite Antonianum v Jeruzaleme
Bratia v dome

Ústredie provincie:

Rehoľa menších bratov - Františkánov
Provincialát
Františkánska 2
815 66 Bratislava

Bankové spojenie:

č. ú. VÚB:
SK15 0200 0000 0000 1474 9012

IČO: 00586862
DIČ: 2020372530
Vladimír Olbert (Fr. František Xaverský, OFM)
provinciálny minister, štatutárny zástupca
tel.: +421-2-544 34 738
e-mail: provincial@frantiskani.sk


P. Simeon Peter Brindzák, OFM
provinciálny sekretár
tel.: +421-2-544 34 738
fax: +421-2-544 34 342
e-mail: provincialat@frantiskani.sk


P. Stanislav Marek Sabatula, OFM
ekonimický úsek
tel.: +421-2-544 34 738
e-mail: ekonomika@frantiskani.sk


Animátor pre pastoráciu povolaní:

br. Filip
Františkánska 1, 917 01 Trnava
filantrop@gmail.com
www.frantiskani.sk/povolanie

animátor pre Spravodlivosť, pokoj
a ochrana stvorenstva:

br. Félix Mária
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
spos@frantiskani.sk
www.frantiskani.sk/spos

Vydavateľstvo Serafín:

br. František Xaverský
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
+421-915-700 581
serafin@serafin.sk
www.serafin.sk

Predajňa František s.r.o.:

br. Egid
Správca siete predajní František
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
IČO: 46967672
DIČ: 2023673454

Národný asistent OFS (Františkánsky svetský rád):

br. Róbert
Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky
ofs.assisi.sk

Provinciálny asistent GIFRA (Františkánska mládež):

br. Jozef
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
jozefcirak@gmail.com
www.frantiskani.sk/gifra

Františkánsky misijný tím:

br. Anton
Vedúci misijného tímu
Koháryho nám. 1, 986 01 Fiľakovo
pantonofm@mail.ru

Provinciálny sekretariát pre misie
a evanjelizáciu:

br. Rafael
Sekretár pre misie a evanjelizáciu, moderátor pre misie
klastorts@frantiskani.sk

Komisariát Kustódie Svätej zeme:

br. Jeremiáš
Františkánska 2, 811 01 Bratislava
www.komisariat.sk
Služby v provincii