Vyberte si Váš obľubený kláštor


NEW

PRAMENE MILOSTÍ: Anka Kolesárová a Porciunkula

Bartimej OFM ,  17.07. 2018

Pozývame vás v strede leta, teda v dňoch 31. 7. - 2. 8. 2018 k františkánom do Bratislavy, sláliť sviatok Panny Márie Kráľovnej anjelov - "Porciunkula 2018" - formou duchovnej prípravy a pozvania na blahorečenie Anky Kolesárovej (1.9.2018 v Košiciach) s hosťom - otcom Pavlom Hudákom. P R O G R A M : Utorok 31. 7. 2018 18:00 Vešpery a moderovaná adorácia 19:30 Sv. omša (kazateľ: Pavol Hudák) – téma: Kto bola a je Anka Kolesárová 20:30 Film o ANKE a diskusia s otcom Pavlom Streda 1. 8. 2018 12:00 Sv. omša (kazateľ: P. Ján Kapistránsky OFM) – téma: Odkaz Porciunkuly pre dnešok od poludnia 1. 8. do polnoci 2. 8. možnosť získať plnomocné odpustky od 12:00 možnosť spovede / možnosť rozhovoru s otcom Pavlom od 13:00 kaviareň pod lipou 19:30 Sv. omša (kazateľ: Pavol Hudák) – téma: Anka, patrónka čistých a úprimných vzťahov 20:30 Koncert Štvrtok 2.8.2018 9:00 Sv. omša (kazateľ: P. Karol OFM) – téma: Porciunkula – neobmedzená Božia milosť 10:00 Začiatok eucharistickej adorácie + modlitba františkánskeho ruženca (terciári) počas celého dňa možnosť spovede / možnosť rozhovoru s otcom Pavlom kaviareň pod lipou 13:00 Modlitba liturgie hodín s bratmi 14:30 Sv. omša za účasti nepočujúcich – novokňaz P. Silvester OFM 18:00 Sv. omša v maďarskom jazyku 19:00 Modlitba ruženca (rodiny) 19:30 Sv. omša (kazateľ: Pavol Hudák) – téma: Ježiš , Mária , Jozef – bohatstvo jednoty rodín

...

Novéna pred sviatkom sv.Antona - 9.deň

José OFM ,  13.06. 2018

9.deň – streda 13.6.2018 Zázrak: Svätec zázrakov Svätý Anton zomrel 13 júna 1231 a pohreb bol slávený nasledujúcu stredu. Tisíce a tisíce osôb sprevádzalo pohrebný sprievod a všetci plakali ako deti, pretože vedeli, že stratili otca. Nie len preto, že bol kňazom, ale pretože Anton bol pre nich skutočným otcom, lebo v nich splodil vieru a chránil ich od všetkého zlého, od tyranov a úžerníkov. V deň pohrebu medzi mnohými osobami, ktoré boli prítomné, sa nachádzala aj žena menom Cunizza, ktorá bola už viac ako rok vážne chorá. Na jej ramene sa rozširoval veľký nádor, tak že sa nemohla ani narovnať. Nádor jej bránil vzpriamene kráčať a tak si musela pri chôdzi pomáhať barlami. Napriek veľkému zástupu, sa jej podarilo dostať sa k sarkofágu, do ktorého uložili telo svätca. Hlboko sa sklonila a úpenlivo prosila drahého svätca. Ešte sa modlila, keď zrazu zacítila, že na ramene už nemá hrču a jej koža bola hladká a ružová. Odhodila barly a vzpriamene sa postavila s očami plnými sĺz. A ďakovala svätému Antonovi. Toto bol prvý zázrak, ktorý sa stal pri hrobe sv. Antona. Už 11 mesiacov po jeho smrti, v Turičnú nedeľu (30. mája) roku 1232 bol svätorečený v katedrále v Spolete. Aj vďaka množstvu dosvedčených zázrakov to bol najkratší proces svätorečenia v histórii Cirkvi. Zázrak je niečo, čo prekračuje zákony prírody. Pre ľudí stredoveku, ktorí mali chápanie sveta oveľa jednoduchšie, bol zázrak udalosťou, ktorá zjavovala lásku Boha a niečo, čo viedlo k zvolaniu: Nádherné! Boh ma naozaj miluje! A tento objav viedol človeka k vďake a oslave Boha. Pre nás sa možno niektoré zázraky môžu javiť malicherné, ale pre osoby, ktoré boli do nich vtiahnuté, boli smerodajné, veľmi významné. Meditácia Boh vypočúva všetky modlitby, ale často si myslíme, že nie sme hodní obrátiť sa naňho jednoducho preto, že sme hriešnici. Je teda prirodzené obrátiť sa na tých, ktorých považujeme za Božích priateľov, aby oni prosili za nás, aby sa za nás prihovorili. A toto urobila Cunizzia. Musíme nasledovať jej príklad v prosbe o pomoc drahého priateľa sv. Antona. V jednej zo svojich kázni sv. Anton napísal prekrásnu modlitbu k Pánovi: Prosíme ťa, o Pane, ktorý si vystúpil k Otcovi v našej ľudskosti, aby si nás ťahal za sebou lanom svojej lásky. Prosíme ťa, neobviňuj nás z našich hriechov, ale nauč nás napodobňovať spravodlivosť tvojich svätých. Dopraj nám toto všetko, Ty, ktorý si požehnaný a slávny po všetky veky vekov. Amen. Aleluja. Modlime sa Drahý svätý Anton, priateľ všetkých, ktorí sa k tebe utiekajú, odpovedz na našu dôveru, ktorú stále vkladáme do tvojho príhovoru za nás pred Pánom. Amen.

...

Jesenná púť do Talianska 2018 - Naplnený počet!!!

José OFM ,  12.06. 2018

Púť spojená s duchovnou obnovou na miestach života sv. Františka v Taliansku Prihlasovací formulár: Tu sa môžeš prihlásiť!!! Termín: piatok 12.10.2018 odchod v noci z Bratislavy- návrat piatok 19.10.2018 v noci. Ide o púť v menšej skupine (rodiny, mladí,ktokoľvek vládze a nevadí mu aj určitý diskonfort) Jej cieľom je spoznať, či prehĺbiť duchovný odkaz Františka z Assisi na miestach jeho života: Assisi, Porziuncola, Carceri, San Damiáno, Gubbio, františkánske sanktuária v Rietskom údolí, La Verna a možno i ďalšie. V úvode púte je zastávka v Padove pri hrobe svätcov: Sv.Antona Paduánskeho, Sv.Lukáša i sv. Leopolda Mandiča. Cestou späť zastávka v mariánskom sanktuáriu Castelmonte. Púť pripravujeme v spolupráci bratov františkánov, konventuálov a Školských sestier sv. Františka. Treba pamätať, že nie sme cestovka, a tak že je to zároveň celé aj františkánske dobrodružstvo ;) Doprava bude realizovaná 9- miestnymi autami V cene je zahrnuté: ubytovanie: 5x noc v Assisi (prenajatý domček: 2, 3 a 4 posteľové izby), 1x noc v Castelmonte (2 posteľové izby) Strava je zabezpečená čiastočne: 5x obed, 5x večera, raňajky spoločne z vlastných zásob Cena: 450 € Poistenie každý osobitne Prihlásenie je platné iba so zaplatením zálohy 200€ alebo celej sumy prevodom na účet, alebo v hotovosti br.Jozefovi OFM v Bratislave. Platbu uskutočnite na účet: č. ú. VÚB: SK95 0200 0000 0000 0694 1012 Variabilný symbol: Váš dátum narodenia v tvare DDMMRRRR Špecifický symbol: Vaše telefónne číslo (ktoré uvediete v tomto formulári) Poznámka: Vaše meno a priezvisko Počet miest je obmedzený. Prihlasovanie najneskôr do konca júla. Ak by ste nemohli cestovať (z akýchkoľvek dôvodov) - zálohu nevraciame. Viac info: 0950/549925, alebo mailom na: caritasosf@gmail.com   Prihlasovací formulár: Tu sa môžeš prihlásiť!!!

...

Kalendár

25.09. 2018

Galéria fotografií
z naších akcií
PRIPRAVUJEME: Naša služba

Vnútorná sloboda

Lucia Hidvéghyová ,  09.08. 2018

Spomínam si na deň, keď som raz s dvadsiatimi kamarátmi putovala po Negevskej púšti. S ťavami sme sa vybrali do odľahlej oblasti a tam sme nocovali. Terén bol mierne zvlnený a veľmi kame-nistý. Slnko pálilo, dívala som sa pod nohy a chránila si oči. Fúkal horúci vietor, okrem jeho zvuku a hrkotu skál pod nohami som nič iné nepočula. Dohodli sme sa, že budeme cestou mlčať, a že každý z nás si do cieľa prinesie jeden kamienok. Keď sme potom po západe slnka slávili sv. omšu, počas obetovania sme ich po jednom kládli k oltáru a delili sa o to, čím nás skúsenosť v púšti oslovila a obohatila. Nezabudnem, ako jeden z nás povedal, že ten kameň je z rovnakej hmoty, ako hviezdy nad nami, a že naše túžby a sny nemusia ostať len „vo hviezdach“, ale možno ich máme na dosah, rovno pod nohami. Veru, pod nohami, aj všade naokolo bolo nepreberné množstvo kameňov. Niektoré boli skutočne zaujímavé a krásne. Prvý taký som zodvihla a niesla v dlani. Po čase som ale zbadala oveľa krajší, nápadne sfarbený, tak som si ho zobrala tiež. Postupne som ich mala toľko, že ďalší výnimočný sa mi už do rúk nezmestil. Ak som ho chcela, musela som menej pekné kamene vrátiť na zem. Spočiatku som bola spokojná, ale netrvalo to dlho. V šume vetra som počúvala, čo sa deje v mo-jom vnútri, a čo mi chce tá skúsenosť povedať: „Krásnych kameňov pribúda, ale nemôžeš ich mať všetky. Chceš ďalej hľadať a brať si zakaždým ten najkrajší? Aký to má zmysel? Kedy budeš mať dosť?“ Rýchlo som pochopila, že nejde len o kamene, a že mám v zásade dve možnosti: Buď budem cestou stále zbierať nejaké nové, pričom tie staršie vymením za krajšie, alebo sa rozhodnem pre jeden (kvôli večeru), a tie ostatné nechám v púšti. Tie ďalšie, ešte krajšie a za-ujímavejšie, budem len obdivovať, ale nebudem si ich brať. Nechám ich ležať na mieste, aj keď sa mi páčia a nikdy viac ich neuvidím. S každou takou skúsenosťou bude „môj“ kameň vzácnejší, lebo jemu dám prednosť pred ostatnými. Nie preto, že je najkrajší, alebo najzaujímavejší, ale preto, že som sa preň rozhodla a chcem mu ostať istým spôsobom verná. Ako sme putovali ďalej, už som nepátrala a neporovnávala. Tešila som sa zo všetkých krásnych kameňov rovnako, ale na jednom som postupne poznala každú jeho hranu a hladkú plochu, presne som vedela, kde má jamku a drsnejšie žilky, akú má farbu, váhu a ako zmenil teplotu. On jediný so mnou putoval po púšti. Len na ňom bol pot mojich dlaní, iba on bol tichým svedkom môjho uvažovania. Práve v ňom som mohla večer položiť k oltáru kúsok seba... a aj ho nechať tam. Ráno som odchádzala s prázdnymi rukami, ale plná radosti, akoby mi patrila celá púšť.

...

NÁRAMOK

Katarína Štrbová ,  17.07. 2018

Z návštevy Svätej zeme minulý rok som si toho nepriniesla veľa. Myslím, že je dôležitejšie to, čo človeku z takejto cesty zostane v srdci a v spomienkach, než kopa suvenírov, na ktoré bude časom padať prach. Ale priniela som si obyčajný náramok z drevených korálikov a medzi nimi je jeden malý medailónik s obrázkom z obidvoch strán. Priniesli sme tých náramkov viac, aj pre moje priateľky a kamarátky našich dcér. Na každom bol iný obrázok, mne sa však najviac páčil ten, na ktorom je Ježiš na kríži a pod ním Mária, Magdaléna a Ján. Lenže práve ten si vybrala najmladšia dcérka. Asi som sa zatvárila sklamane, lebo mi hneď ponúkla, že ak ho chcem, ona si kľudne vyberie iný. Súhlasila som a tak odvtedy nosím náramok s obrázkom kríža. Po čase sa mi však z jednej strany obrázok odlepil. Bolo to na nedeľnej svätej omši a ja som si ho všimla na zemi, tak som si ho schovala, že ho doma prilepím späť. Ale ako som hľadala, tak som hľadala, tam, kde som ho dala, nebol. Na jeho mieste zostala na náramku len hrdzavá škvrna. Rozmýšľala som, že ten náramok prestanem nosiť, veď je taký obyčajný a teraz ešte aj trocha škaredý. Ale nejako mi to nedalo. Uvedomila som si, že ten medailónik mi vlastne ukazuje, ako to vyzerá v živote bez Ježiša a s Ním. Síce na jednej polovici chýba kríž, ale zároveň je hrdzavá a prázdna. Druhá strana je oveľa krajšia, farebná a plná života. Aj keď je na nej kríž, ale na ňom je Ježiš a pod ním pár tých, ktorých nám poslal do života a ktorí neodídu ani vtedy, keď už nikto iný nezostane. A viem, že kríž nebol cieľom Ježišovho života a nie je cieľom ani toho môjho, po piatkovom ukrižovaní prišlo nedeľné ráno... Pán naozaj nepotrebuje len veľké zázraky, aby nám dal pochopiť veci, ktoré tak ťažko prijímame a často sa im bránime. Ak to nejde inak, poslúži si aj obyčajným pokazeným náramkom :-).

...

Úvodné poznámky k téme krása (DSA 2018)

José OFM ,  06.06. 2018

Môj aktuálny zážitok s krásou... dnes poobede som z okna pozoroval ako pokojne a požehnane prší. Oduševnene som si sám pre seba hovoril aká je to krása... až kým nedobehol Silvester a zvestoval, že tá "krása" opäť vytopila dve miestnosti v kláštore... a bolo po rozplývaní... A tak hneď v úvode musím skonštatovať, že krása ktorá očarí môže byť nebezpečná; človek sa ňou vie často uniesť mimo realitu, môže ho vzdialiť od toho čím žije. Tiež tí, ktorí majú radi pekné veci, sú umelecky tvoriví, uprednostňujúci duchovné pred materiálnym sú často považovaní za nepraktických zasnených estétov. Áno, ako vidíme krása a jej vnímanie, či prežívanie môže spôsobiť škody materiálne i charakterové, no musíme povedať, že je to vždy v závislosti od toho ako človek s krásnym naloží. Ak chceme tento rok počas Dní sv.Antona viac uvažovať o kráse, nechceme to robiť z filozofických dôvodov, ale práve z dôvodov každodenných, praktických – pretože, akoby človek dnešnej doby nevedel s krásou, s tým čo je pekné správane naložiť. Sv. Anton vo svojich nedeľných a sviatočných kázňach nevenuje veľa pozornosti téme krásy a ak, tak je veľmi nedôverčivý voči schopnosti s ňou správne naložiť. Zopár príkladov: Krása a hojnosť časných dobier poblázni aj múdre srdce. Nešťastná duša obľúbi si hojnosť a krásu časných dobier a tak príde nešťastie. Ľudské telo je obdivované aj pre fyzickú krásu, ale o nej je napísané: „Spanilosť je klam a krása – daromnosť Chválu možno získať krásou odevu, ale i cestou úbohosti. Nie je dobré pustiť sa do prehnanej úbohosti ani do krajnej strojenosti: je dobré držať sa stredu. Ďalej sa jeho výroky týkajúce krásy týkajú Panny Márie, ktorú oznašuje často ako krásnu olivu: Kontempluj dúhu, čiže pozoruj krásu, svätosť, vznešenosť blahoslavenej Panny Márie, a dobroreč srdcom, ústami i skutkami jej Syna, ktorý ju takú stvoril. Téma krásy v jeho ponímaní je skôr kritikou mravného nezvádnutia spracovania tohto Božieho daru, ale na druhej strane je inšpiráciou k väčšiemu obdivu Boha.... Ako teda narábať s krásou? Nechajme rozprávať prorokov a dnešnej doby... Pápež Benedikt XVI. ju vníma ako príležitosť upevniť si puto s Bohom, pretože krása nás pozýva k uzobranosti a je cestou k Bohu. Ďalej odporúča potrebu vnímať,že za krásou je niečo väčšie – čo sa dotýka nášho srdca a pozdvihuje ducha. Tvrdí tiež, že v dotyku krásy cítime, že viera je pravdivá. Pápež František – hovorí o malých krásach, ktoré pominú a oveľkej kráse, ktorou je Boh. V kráse ako takej vidí dve pokušenia: 1. pokušenie zbožšťovania pominuteľných vecí. Je to modloslužba imanencie – človek sa pristaví pred nejakou krásou, no bez preniknutia k tomu, čo je za ňou. Hľadíme na krásne veci bez toho, že by mysleli na to, že príde ich koniec - IMANENCIA bez TRANSCENDENCIE. 2. modlárstvo zaužívaných zvykov ktoré robia srdce hluchým – ako Lótova žena sa ohliadame za Sodomou – krásou – dobrom predošlých dní... Treba uveriť, že AK JE ŽIVOT KRÁSNY JEHO SÚMRAK BUDE NÁDHERNÝ. Poďme od malých krás k tej ktorú odzrkadľujú.... Pápež Benedikt ešte ako kardinál Ratzinger v jednej svojej prednáške o kráse v2002 talianskom Rimini prorokuje, že ľudia uveria ak znova objavia autentickú krásu. Aby viera rástla my sami musíme zariadiť , aby sa muži a ženy ktorých stretáme, dostali do styku s krásou. Často pochybujeme o odkaze krásy kvôli sile lži, ktorá využíva viaceré úskoky ako: 1. Propagácia krásy neprebúdza nostalgiu po nevysloviteľnom, ale podporuje túžbu privlastniť si ju. 2. Kult škaredosti, ktorý umenšuje človeka popiera pravú krásu. Dostojevskij vo svojom diel Idiot tvrdí, že "krása spasí svet" – vykupiteľská krása Spasiteľa. Ten, kto verí v Boha, ktorý sa prejavil v tvári Ukrižovaného – ako láska do krajnosti – vie, že krása je pravda a pravda je krása. Krása pravdy chápe urážky, bolesť, tajomstvo smrti. Krásu môžeme objaviť len vtedy ak prijmeme bolesť. V hrôzach dejín čisto harmonicá krása nestačí – obdivuhodná grécka estetika je prekonaná v Kristovi. Cirkev je tu preto aby ohlasovala stelesňenú pravdu, dobro a krásu Anton, pekný a ušľachtilý človek. Bol ním iba preto, že ostal dieťaťom. Sám tvrdí: Iba dieťa neovláda krása tohto sveta.... Keď sa teda nejaký svetácky človek obráti a stane sa Kristovým „dieťaťom“ plným jasotu a veselosti, máme aj my prepuknúť v jasot: „Narodilo sa dieťa.“ Narodilo sa aj v nás???

...

Mňa sa to netýka

Zuzana Kolníková ,  09.03. 2018

Pozrieš si večer v pokoji domova televízne správy, vypukol nový ozbrojený konflikt na druhom konci sveta a ty si svojim spôsobom rád, že sa ťa to netýka. V Ázii mučia a zabíjajú kresťanov len pre ich vieru, ale tu sme našťastie v pohodičke, teba sa to netýka. V práci tvoj kolega neustále zhadzuje druhého a ty si rád, že si nevybral teba, že sa ťa to netýka. Na zastávke autobusu si chlapík zapáli rovno pod piktogramom preškrtnutej cigarety, tesne nad kočíkom akejsi mladej ženy, ktorá sa len smutne presunie spod prístrešku na dážď a ty si rád, že sa ťa to netýka. Z bytu nových susedov sa pravidelne ozýva strašný krik, hádky a buchot a na druhý deň potom vždy suseda chodí so slnečnými okuliarmi, aj keď vonku prší. A ty si rád, že sa ťa to netýka. Kolegyne neustále ohovárajú tú ďalšiu, novú, ty sa nezapojíš, ostaneš ticho a vytešuješ sa, ako si odolal. Veď sa ťa to vôbec netýka. Fakt sa ti zdá, že tá matikárka si zasadla na Sašu zo zadnej lavice, a ona sa pritom naozaj učí, ale čo, veď teba sa to netýka. Dano, tvoj kamoš, sa ti už dlhšie zdá nejaký divný, smutný, nič ho nebaví, aj si počul, že niečo rieši, ale veď čo sa ho budeš pýtať, teba sa to predsa netýka. Na ulici leží nejaký muž, nevyzerá zrovna fit, ale je taký nejaký špinavý, asi bezdomovec, prejdeš radšej na druhú stranu cesty, veď teba sa to aj tak netýka. V našej krajine vládne korupcia, nespravodlivosť a krivda, ale veď teba sa to netýka. Ty si žiješ vo svojej bubline, v ktorej ti je celkom fajn. A že niekoho zabili, keď sa snažil poukázať na pravdu a na to, ako to tu naozaj je? Veď teba sa to v podstate netýka…   Jedine, že by ten ozbrojený konflikt vypukol u nás a aj tých kresťanov že by začali prenasledovať a stínať tu u nás. Ale to predsa nehrozí... Alebo že by si ďalšou obeťou šikanujúceho kolegu bol ty. A že by ten chlapík na zastávke fúkal dym na tvojho syna. A suseda skončila s trvalými následkami na áre po bitke od manžela? A čo keď kolegyne nabudúce budú ohovárať teba? A dejepisárka si zasadne na teba? Alebo Dano skočí z okna, pretože mal ťažké depresie z rozvodu rodičov a nemal o tom s kým hovoriť? A keď zistíš, že tvoj dedko odpadol na ulici a všetci ho obchádzali, lebo padol do blata a bol špinavý? A keby si na vlastnej koži zistil, ako “funguje” súdnictvo, či spravodlivosť? Potom sa ťa to začne týkať? Či až vtedy, keď zastrelia teba?   “Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už- už ťa vypľúvam z úst.” Zjv 3, 15- 16

...

PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Výzva k spoločnej modlitbe

Felix Mária OFM

Modlitba a pôst za pokoj a spravodlivosť vo Svätej Zemi
V týchto dňoch bola zaslaná všetkým bratom františkánom výzva k modlitbe a k pôstu za pokoj a spravodlivosť vo Svätej Zemi. Výzvu sprostredkoval náš generálny minister br. Michael A. Perry, OFM na podnet Kustóda Svätej Zeme, br. Francesca Pattona, OFM a apoštolského administrátora v Jeruzaleme Mons. Pizzaballu OFM. Výzva je reakciou na súčasnú veľmi vážnu situáciu vo Svätej Zemi.
Vyšší predstavitelia Rádu, nás pozývajú k spoločnej modlitbe a k pôstu predovšetkým počas vigílie Zoslania Ducha Svätého a počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého. V modlitbe pamätajme aj na všetky obete tohto napätého konfliktu a tiež na politických predstaviteľov, aby čím skôr mierovým spôsobom vyriešili tento dlhotrvajúci stav.
Prosíme, aby ste počas osobných, či spoločných modlitieb pamätali na tento úmysel a zároveň pozvali čím viac veriacich k spoločnému úmyslu.
Viac informácii nájdete na oficiálnej stránke nášho Rádu: https://ofm.org/blog/prayer-and-fasting-for-peace-and-justice-in-the-holy-land/
PS: V pondelok 21.5.2018 bude rokovať aj Bezpečnostná rada OSN, ktorá má odsúdiť postup Izraela proti palestínskym demonštrantom a vyzvať na vytvorenie medzinárodnej ochrannej misie na palestínskych okupovaných územiach.
brat Felix Mária, OFM - provinciálny animátor diela Spravodlivosť, pokoj a ochrana stvorenstva