Vyberte si Váš obľubený kláštor


Prvý veľký update: nový homepage, komentáre a detaily článkov

Bartimej OFM ,  28.11. 2016

V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí reagovali na výzvu napísať, čo treba na webe vylepšiť. Postupne sa snažím odpisovať na vaše emaily, ale zatiaľ som príliš odpovedí nestihol. Aj vďaka nim sme sa snažili web sprehľadniť a priniesť užitočné zmeny, hoci je stále mnoho práce prednami. Na načítanie správnych nových parametrov stránky je potrebné prinútiť prehliadač nanovo načítať potrebné súbory a nepoužívať tie, ktoré má uložené vo svojej pamäti. Preto prosím stlačte klávesu F5 alebo v prehliadači Chrome treba vymazať históriu prehliadania. Zmeny, ktoré tento update prináša: nové usporiadanie úvodnej stránky - homepage, nové a prehľadnejšie dlaždice pre "Správy" a "Zamyslenia", nová dlaždica "Rýchla navigácia" s prehľadom rýchlych odkazov, nová dlaždica "Galéria fotografií z našich akcií" - postupne budeme dopĺňať a aktualizovať, nový horný tematický banner, ktorý bude upozorňovať na aktuálnu tému alebo aktivitu, možnosť vkladať komentáre pre registrovaných uživateľov, nová dlaždica a podstránka našej pustovne s možnosťou poslať úmysel modlitieb bratom do pustovne, redizajn zobrazenia jednotlivých správ (statické pozadie, scrollovanie celej stránky, nielen textu, váčšia prehľadnosť), nová dlaždica "predajne František", ktorej zatiaľ chýba obsah :(. Plánov a práce je mnoho a budeme sa postupne snažiť vylepšovať usporiadanie, funkcionalitu i obsah stránky, ktorá má byť rovnako naša ako aj vaša. Ste pozvaní do spolupráce a spoluvytvárania! Svoje postrehy možete posielať na admin@frantiskani.sk S pozdravom admin

...

GIFRA plány v roku 2017

José OFM ,  28.11. 2016

Gifra – Františkánska mládež je združením rehoľníkov a mladých, ktorých oslovuje život a duchovnosť sv. Františka z Assisi. Toto združenie je zároveň nástrojom našej služby pre mladého človeka, ktorého chceme osloviť a pozvať k žiť svoj život podľa evanjelia, spôsobom typicky františkánskym – radostne, jednoducho, hlboko, s rešpektom voči Bohu i stvoreniu. Cez víkend 15.-27. novembra 2016 sa v Žiline, v dome Školských sestier sv. Františka, uskutočnilo stretnutie animátorov OZ GIFRA, ktoré zhodnotilo našu „františkánsku“ účasť na SDM 2016 v Krakove, ďalšie aktivity a zároveň načrtlo program našej služby mladým v roku 2017. V rámci našej skupiny putovalo do Krakova spolu 253 mladých a rehoľníkov. Sme vďační poľským i slovenským organizátorom za vytvorenie skvelých podmienok a veľký duchovný zážitok. Naši mladí sa tiež pripojili k Pešej púti Mariánka - Šaštín a stretnutiu mladých v Šaštíne (16.-18.9.2016), ktoré organizovalo ACM Emericum v Bratislave. Svoje premiérové zastúpenie sme mali aj na Celoslovenskom futsalovom turnaji o pohár predsedu KBS v Bratislave, kde sme obsadili 5.miesto. Skonštatovali sme však veľmi slabú ponuku iných duchovnejších aktivít, v zmysle hlbšej františkánskej formácie počas roka. Tento nedostatok ostáva naďalej našou najväčšou výzvou. Čo sa týka chystaných podujatí v roku 2017 ich téma bude zarámcovaná citátom z Lukášovho evanjelia „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný“ (Lk 1,49), ktorý bude motívom XXXII. Svetového dňa mladých 2017. Počas víkendu polročných prázdnin 2.-5. februára 2017 sa už piatykrát stretneme na Zimnom GIFRA stretnutí v Trstenej. 17.-19. marca 2017 sa vo Fiľakove stretnú animátori GIFRA, aby podrobnejšie pripravili scenár veľkého letného stretnutia GIFRA 2017. Hneď ďalší víkend 24.-25. marca 2015 sa na ešte neupresnenom mieste uskutoční pôstna duchovná obnova pre gifrákov, ale i mladých zo stretiek a spoločenstiev pri našich kláštoroch. Taktiež by sme chceli tento rok zorganizovať niekoľko púti na miesta života sv. Františka v Taliansku. Prvá takáto púť sa uskutoční 29.4-7.5.2017 a bude určená pre mladých pracujúcich nad 25 rokov. Ďalšie organizačné info poskytneme čoskoro. Letné stretnutie GIFRA 2017 sa uskutoční 24.-30.júla 2017 na západnom Slovensku. Miesto a trasu (keďže dôležitým rozmerom našich stretnutí je aj putovanie a evanjelizácia) zverejníme po dohodnutí ubytovania a ďalších praktických vecí na predpokladaných miestach. Takisto v rámci OZ GIFRA v spolupráci s Inštitútom Krista Veľkňaza na Osuší pri Lučenci pripravujeme 3. ročník tzv. Františkánskej skúsenosti. Ide o čas františkánskej formácie skrze skúsenosť spoločenstva, modlitby, zdieľania a obyčajnej práce, ktorá je určená pre mladých nad 25 rokov (slobodných , zasvätených, manželov). Tento rok sa Františkánska skúsenosť uskutoční 16.-20. augusta 2017. Je však potrebné prísť už 15.8.2017 večer. Samozrejme nám záleží aj na priebežnej duchovnej i ľudskej formácii. Preto aj v tomto roku budeme v Bratislave pokračovať v malých duchovno-pracovných obnovách pre mladých pod názvom „Oprav môj dom“. Účastníci, ktorí sa počas roka aspoň niekoľkokrát zúčastnia týchto obnov budú mať príležitosť zakončiť toto podujatie na jeseň priamo v Assisi. Jednotlivé dátumy týchto obnov sú stanovené nasledovne: 20.-21.január; 17.-18.február; 24.-25.marec; 19.-20.máj; 9.-10.jún. Veríme, že aj na ostatných miestach (TT, PO, Trstená, a inde) sa postupne podarí rozvinúť podobné celoročné projekty. Samozrejme radi by sme pripravili aj Františkánsky majáles, ktorý už niekoľko rokov koordinuje naša Zuzka Kramaričová; pozvali vás na Dni sv.Antona v Bratislave, či Trnave, alebo pripravili aj ďalšie možno i spontánne akcie. Uvidíme!!! Nech vás i naše diela pre mladých žehná dobrý Boh Otec.

...

Priprav príbytok Ježišovi

Efrém OFM ,  27.11. 2016

Už po 4. krát vás pozývame prežiť advent spolu s nami ako skutočnú prípravu na vianoce ponukou aktivít, ktoré sú zamerané na dve oblasti nášho života - nás samotných a naše vzťahy. Pripravme svoje srdcia_Obrátenie začína osobnou modlitbou, preto v letáčikoch v našom kostole nájdete i pár povzbudení z pera sv. Františka. Pozývame na pravidelné adorácie v utorok a štvrtok a povzbudzujeme k sviatosti zmierenia. Ako plod Roku milosrdenstva vám ponúkame celodennú spovednú službu. _Keďže sa pripravujeme na vianoce, chceme viac poznávať nesmiernosť lásky Boha, ktorý sa pre nás narodil ako človek. Preto opäť otvoríme i Výstavu betlehémov, na ktorej môžme meditovať scénu betlehémskej maštale cez srdcia i ruky ľudí z celého sveta. Výstavu otvoríme 8. decembra po rorátnej svätej omši. _Svätý František nás povzbudzuje nie len meditácii jasličiek ale oveľa viac - vidieť Krista rodiaceho sa do tohto sveta každý deň v eucharistii. Tá je však neodmysliteľne spojená so spoločenstvom, preto osobitne pozývame na slávenie Rorátnych svätých omší, ktoré sú už po mnohé roky prekrásnym a silným časom, kedy možno dýchať ducha adventu plnými dúškami - v symboloch liturgie, hudbe i spoločenstve, ako na liturgii tak i na spoločných raňajkách. Vidíme sa každý adventný štvrtok o 6:00 - 1.dec. | 8.dec. | 15. dec. | 22.dec  Viac info aj tu _Do pozornosti dávame i dva adventné koncerty - veď hudba je rečou duše. Naša Schóla Minor uvedie koncert gregoriánskeho chorálu s názvom Tempus Adventus v nedeľu 4. decembra o 19:30.Deň predtým - 3. decembra o 17:00 uvedie Adventný koncert aj zbor Technik STU. Nájdime srdce blížneho_Touto výzvou vás chceme povzbudiť k prekročeniu seba a s novým srdcom skutočne hľadať srdce blížneho - odpustením, láskavosťou, milosrdenstvom, nádejou a pokojom. Že sa darčekom núdznemu skutočne dá nájsť srdce blížneho, sme sa presvedčili už po minulé roky. Pamätajme preto i na núdznych - a ak vo svojom okolí žiadných nepoznáte, opäť vám prinášame vianočné priania našich priateľov, pre ktorých je dostať darček niekedy nemalým zázrakom. Nájdete ich na lístočkoch na oltári sv. Frnatiška v našom kostole. Aj tento rok preto chceme pod týmto oltárom zhromaždiť darčeky aby sme ich po 18. decembri - posledný týždeň pred vianocami - mohli rozniesť.Niektoré priania sú aj pre našich priateľov z ulice, s ktorými sa stretávame na Klube Hľa človek. 23. decembra pre nich pripravíme vianočný obed, kde tiež tieto dary dostanú. _Popri obdarovaní konkrétnych osôb chceme opäť podporiť i nejaký charitatívný projekt či misiu. Robíme tak výťažkom z Vianočného benefičného trhu. Príprava maličkostí, ktoré si tam budete môcť zakúpiť, prebehne na tvorivých dielňach, ktoré budú súčasťou duchovnej obnovy Oprav môj dom 4 od 16. - 17. decembra. Samotný Trh bude prebiehať v nedeľu 18. a otvorí sa po detskej sv. omši 10:30. Tam sa dozviete aj viac o projekte, ktorý sa z výťažku podporí. Tak kúpou maličkosti môžete nie len niekoho potešiť ale i pomôcť núdznym.

...

Kalendár

05.12. 2016

Výročie úmrtia:

+ 1970
Fr. Atanáz Dominik Nagy

PRIPRAVUJEME: Naša služba

Adventný spln srdca

Igor Haraj ,  01.12. 2016

Kto sa pokúša o duchovný život, ten to dobre pozná: Popri duchovných výstupoch znenazdajky prichádzajú pády do starých chýb, znova a znova... Človek tak často podľahne pocitom znechutenosti zo seba a zo svojej slabosti. Pokladá sa za nehodného stáť pred tvárou Najvyššieho a často so svojim duchovným životom jednoducho „sekne“... Toto je pravý význam termínu „acedia“. V ľudových katechizmoch sa tento pôvodom grécky výraz prekladá ako duchovná lenivosť, či nedbalosť, čo nie je celkom priliehavé. Pri prežívaní acedie čiže duchovnej znechutenosti často zabúdame na dôležitú vec. Nech sme akokoľvek slabí a hriešni, v najhlbšom vnútri našej bytosti, v našom srdci stále horí iskra Božského, ktorú nijaký hriech, nijaké zlo, nijaká ľudská slabosť neuhasí. V tomto zmysle východný mních Ján Karpatský (zaradený do slávneho výboru Filokalie) prirovnáva situáciu človeka k mesiacu. Tak ako na oblohe pribúda a ubúda svetlo mesiaca, a predsa sa samotný mesiac nemení, tak aj v človeku, ktorý robí nesprávne veci, hasne svetlo milosti, no Božej lásky, jeho stvoriteľskej vôle a moci neubúda. Tá zostáva stála, ako je On stály. Boh nás má rád, každého osobitne a jedinečne. Uvedomenie si tohto faktu je veľkým liekom proti duchovnému znechuteniu a pomôže človeku udržať sa v bdelosti a v snahe pokračovať na svojej duchovnej ceste. Želám počas tohtoročného adventu sebe aj vám veľa splnov srdca!

...

ne(vy)žiadané dary

Silvia Prelovská - Sis ,  28.11. 2016

Máte alebo poznáte aj vy „ne(vy)žiadané dary“? Pre mňa sú to také, ktoré nám často robia zo života „peklo“. Alebo proste nám len nevyhovujú. Také, ktorým neveríme, že sú pre nás dobré. Lebo by sme chceli mať iné dary. Možno preto, lebo nás tieto „dary“ často vovedú do nepríjemných situácií, ktoré treba potom vysvetliť, riešiť, premodliť, obetovať – a to sa spravidla nezaobíde bez ťažkostí. Ako príklad uvediem človeka, ktorý neustále mešká. Poznám takých, ktorí meškajú kvôli svojej neschopnosti (niečo urobiť) ale poznám aj jedného, ktorý mešká, lebo sa mu vždy niečo pritrafí. Vyštartuje na čas... ale stretne bezdomovca, ktorému sa prihovorí, vyhoria mu poistky a práve v tej vetve, kde je aj chladnička (a teda to treba opraviť hneď), alebo ho len poprosí brat o pomoc. Koho iného by žiadal, veď vie, že práve tento nikdy neodmietne. Poznám aj taký dar, keď dokáže človek „splynúť s davom“. Povieme si, „super-schopnosť“. Ale pre toho človeka to možno znamená, že sa nikdy nepresadí, že sa nedokáže premôcť a z toho davu vyjsť. A čo taký dar, kedy je dotyčný vždy stredobodom pozornosti? Ale nie preto, že by tú pozornosť na seba strhával, že sa nebodaj oblieka výstredne, rozpráva nahlas, či srší humorom, skrátka „má ten dar“. Mať také fluidum – super, nie? Ale čo keď ten človek túži byť aspoň raz nepozorovaný, nepozdravený či nepoznaný? Príkladov takých darov, čo sme dostali do vienka je mnoho. Ak sme už prešli rôznymi skúsenosťami, zápasmi, bitkami, víťazstvami či pádmi, fázami odmietania či (seba)prijatia, možno sme už veľa premodlili a tento dar sme sa dokázali prijať. Brať ho naozaj ako dar a nie problém. Ale možno sme to nedokázali - ešte. Možno sme ten „ne(vy)žiadaný dar“ u seba nespozorovali, len sa nám niečo stále „deje“ a opakujú sa nám situácie, stavy, tie isté pády či vzlety a začína nás to tešiť či škrieť... a určite sa nájdu medzi nami aj takí, čo ten svoj dar poznajú, vedia s ním žiť, pracovať a už sú zaň aj vďační – ale ešte to nedokážu ľudia okolo nich... Čo vtedy? Nemá zmysel bojovať s týmto darom. „Nesprávne predsavzatia si nerobím“, ako píše žalmista (Ž 101,3). Myslím si, že môžem spomenúť aj sv.Pavla, že: „Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11, 29). Mám dojem, že ten boj, ktorý každodenne zvádzame so svojimi darmi či darmi tých druhých (najmä tými, ktoré nevyhovujú našim predstavám) nás má niečomu naučiť. Sv. Pavol pokračuje v liste Rimanom o pohanoch a nie o nás či bratoch a sestrách so „špecifickými“ darmi. Ale snáď by sa dal tento výrok použiť aj na naše prijímanie darov, ktorým nie celkom veríme (a nielen pohanov, ako sa píše v liste): „Ako ste vy voľakedy neverili Bohu, a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.“ (Rim 11, 30-36)

...

I. adventná nedeľa - rok A - (Rim 13,11-14)

Bernardín OFM ,  28.11. 2016

„Viete aký je teraz čas?“ Touto otázkou by pravdepodobne začal sv. Pavol svoj príhovor, keby tu dnes stal na mojom mieste. Čo myslíte, aký je asi teraz čas? Je to otázke, ktorá sa týka aj nás. Vieme v akom čase žijeme? Je môj čas, časom naplneným hodovaním, pijatikou, smilstvom, nemravnosťou, zvadou a závisťou? Alebo je pre mňa čas úžasnou Božou milosťou, ktorú mi Pán Boh dáva na moju záchranu, aby som sa obliekol v Pána Ježiša Krista? Ten čas, ktorý prežívam, môže byť pre mňa časom spásy a milosti, časom pokánie a očakávania vykupiteľa ale môže byť aj časom, ktorý končí zatratením. Poviete, je čas adventu. Ale, čo treba robiť v tomto čase? „Nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna". O aký sen ide v tomto prípade? Ide o sen bezbožnosti. Jedná sa o tie rôzne rozprávky „moderného“ sveta, ktoré nám chcú nahovoriť, že Boha niet a že to čo vnímame svojimi zmyslami je celou realitou sveta. A ďalej, že sa to všetko urobilo samo a ak sa to samo nemohlo urobiť, tak zato môže akási nerozumná a neosobná evolúcia, ktorej netreba skladať žiadne účty zo života, voči ktorej netreba prejavovať žiadnu vďačnosť a ktorú nemusíme milovať z celého srdca a zo všetkých síl. Sama od seba sa neprekríži ani slamka so slamkou a už vonkoncom nemôže vzniknúť tak úžasne a zložité dielo, ako je každá bunka a to ešte nehovorím o celom organizme človeka a prírody. A toto je klam, ktorým nám chce nahovoriť moderný ale vôbec nie vedecký svetonázor. Každému je nad slnko jasnejšie, že keď niekde prídeme do pekne zariadenej izby, nebudeme si myslieť, že sa to urobilo samé, že to jabĺčko na stole je samozrejmosťou. Ak sa ocitneme v takejto izbe, môžeme z toho vyvodiť záver, že ju ktosi vytvoril a usporiadal a že to bol niekto múdry a dobrý. Alebo, keď zoberieme do rúk knihu plnú múdrosti, nebudeme si nahovárať, že sa to samo poskladalo a dômyselne napísalo. A či svet, nieje takou veľkou knihou a dokonca už každá bunka obrovskou knižnicou, z ktorej môžeme čítať o Bohu. Boha nemôžem vnímať zmyslami, ale to predsa neznamená, že nejestvuje. Teda zobuďme sa zo sna. Správne veriaci človek je omnoho väčší realista ako materialista, lebo verí v Nadskutočno. Možno nás v našom uvažovaní mýli svet, v ktorom žijeme, pretože sú v ňom aj stopy zla. A oni zdanlivo svedčia proti Dobru. Sme stvorení pre Dobro a práve zlo, ktoré vo svete nachádzame svedčí o tom, že pravdu má Božie Slovo, ktoré hovorí o prvotnom hriechu a o potrebe pokánia. Ak neveríme Božiemu Slovu, ktoré nám vysvetľuje našu situáciu sveta, v ktorom žijeme, tak nám svet pripadá ako zlý sen. Zobudiť sa z tohto sna znamená, prijať Boží komentár ku svetu a uznať hriech, v ktorom sme sa narodili, v ktorom žijeme, dokonca, ktorý žije v nás. Ale toto zlo prišlo na svet pokúšaním diabla a slobodnou ľudskou voľbou. Skôr ako začneme uvažovať nad Spásou, zamyslime sa nad tým, v akom svete to vlastne žijeme. Pán Ježiš nás učí modliť sa: „Príď kráľovstvo Tvoje!" V akom svete to žijeme, keď svet nie je Božím Kráľovstvom. Sv. Ján píše: „Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého" (1 Jn 5,19). Sv. Ján nám odhaľuje pravdu o našom svete, o svete nás ľudí. Keď prví ľudia poslúchli svojho zvodcu, dostali sa pod jeho moc. Boh sa vzdialil z ich životov, pretože sa vedome rozhodli zobrať si svoj život do vlastných rúk, rozhodli sa neposlúchať Boha. Následok tejto ľudskej vzbury poznáme: Rozum sa im zatemnil, vôľa sa naklonila ku zlu, otvorili sa im oči pre žiadostivosť. Objavila sa perspektíva a aj skutočnosť smrti. S takouto výbavou si na ceste k Bohu moc nepomôžeme. Potrebujeme Božiu operáciu, potrebujeme Božiu Spásu. Písmo Sväté dôrazne prehlasuje: „Nehorlite za smrť na bludisku svojho života, nepriťahujte si skazu činmi svojich rúk, pretože Boh nestvoril smrť, neteší sa zo záhuby žijúcich. Veď on stvoril všetko pre bytie: tvory sveta sú tu pre spásu a nieto v nich nijakého jedu záhuby, podsvetie tiež nepanuje na zemi. Lebo spravodlivosť neokúsi smrť“ (Mudr 1,12-15). Teda Boh smrť neučinil, nemá záľubu v smrti živých, smrť prišla na svet závisťou diabla!. Človek, ktorý bol pozvaný, aby sa stal obrazom Boha, stratil nesmrteľnosť a ukázalo sa, že je z prachu. Z toho vidíme, že nie všetky skutočnosti, na ktoré po prvotnom hriechu môžeme naraziť vo svete sú prejavom pôvodnej Božej vôle. Písmo Sväté hovorí jasne, že Boh sa dištancuje od smrti človeka. Smrť nieje jeho dielom. Na inom mieste tej istej knihy: „Lebo Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť, urobil ho obrazom svojej podoby, závisťou diabla však prišla na svet smrť: skúsia ho tí, čo sú jeho korisťou“. (Mudr 2,23-24) Sv. Pavol v liste Rimanom tvrdí: „Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili!“ Ako je to vlastne so Spásou? Učili sme sa na náboženstve v katechizme, že Ježiš je Spasiteľ sveta. Sv. Pavol, ako sme už počuli, hovorí teraz je naša spása bližšie, ako vtedy, keď sme začali veriť. Čo to znamená „veriť". Veľmi často svoju vieru vyjadrujeme formulkou: „Verím v Boha". Avšak to je len prvý stupeň, akási filozofická viera, ktorá vyplýva z ľudského úsudku, ale viera v biblickom zmysle sa dá vyjadriť takto: „Abrahám uveril Bohu, a bolo mu to počítané za spravodlivosť". Viera je vzťahom k Božiemu Slovu. Nakoľko sú ľudia omylní a dokážu aj klamať ich tvrdenia prijímam s určitou rezervou. Ale uveriť Bohu je niečo iné. Viera Bohu je istotou v tom, že čo povedal Boh je Pravda. Len takáto viere nás ospravedlňuje v Božích očiach. Uveriť Bohu to znamená, prijať vážne aj to Slovo, ktoré nám vysvetľuje našu situáciu po prvotnom hriechu. Ak si vytvárame pojem o Bohu zo sveta, v ktorom žijeme, je tu veľké nebezpečenstvo, že nám vyjde akýsi čierno - biely Boh, alebo Boh, ktorý je síce Dobrý ale koná zlo a takéhoto Boha nemôžeme milovať. Sv. Ján v tom istom liste, ktorý sme už citovali, tvrdí: „Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy“ alebo: „A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život. Vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám schopnosť rozoznávať, aby sme poznali, kto je pravý Boh.“ (1 Jn 5,20). Narodili sme sa do zlého sveta a do zlej situácie v sebe, pretože v nás samých je hriech a do zlej situácie vo svete, pretože svet je pod mocou Zlého. Z tejto situácie sa môžeme dostať len tým, že budeme zo svetom, s telom a s diablom zápasiť. Avšak z vlastných síl si tu nepomôžeme. Nikto z nás nedokáže zmeniť svoje vnútro, vykoreniť hriech zo svojho srdca. Túto operáciu v nás môže urobiť len Boh, ak mu to dovolíme. A On to urobí skrze prijatie Ježiša. Prijať Ježiša môžeme tým istým spôsobom, ako to robí Matka Božia. Ona pred Slovom Božím neuteká, ale prosí: „Nech sa mi stane podľa tvojho Slova". Toto je prvý kontakt našej duše so Božou Spásou. Spása je proces, ktorý bude ráz dovŕšený a dokončený vzkriesením nášho tela a premenou tohoto tela, ktoré je narušené hriechom. Musíme vo svojom tele zomrieť a prijať Telo nenarušené hriechom, Telo Kristovo. Eucharistia je sviatosťou nášho Vzkriesenia. Ježiš sľubuje: „Kto je moje Telo a pije moju Krv, má v sebe život večný a ja ho vzkriesim v posledný deň."

...

Máš na to!

Lenka Jurášková ,  07.11. 2016

Už niekoľko rokov veľmi rada čítam životopisy svätých. Tento druh literatúry ma zaujal asi preto, lebo po ich prečítaní som si uvedomila, že svätci boli „obyčajní ľudia“ ako sme my. Niektorí vyrástli v chudobe, iní v bohatstve, v usporiadanej kresťanskej rodine, ale aj v rozhádaných rodinách. Jedni boli vzdelaní, iní veľmi jednoduchí... Prežívali podobné boje ako my- svetské, duchovné aj duševné. Mohli všetko- užívať si hýrivý život, zhrešiť, „namočiť sa“ do problémov, žiť slušne, vzorne, čisto... Ich cesty boli rozdielne, ale jedno mali spoločné- rozhodli sa milovať Boha- či už vyšli z „dobrej“ alebo „zlej“ cesty. Takže výhovorky typu: „Ty máš šťastie, že si sa narodil v tejto usporiadanej rodine... Tebe sa žije, keď máte toľko peňazí, že si môžeš dovoliť čokoľvek...Tebe sa to ľahko povie, keď si bol k viere vedený od mala...Ty si ešte taký čistý, že žiješ akoby v rozprávke, ale čo ja s mojimi hriechmi?... Kto si ma bude chcieť vziať za manželku, keď som už spala s toľkými?... Ja si Ťa/to nezaslúžim, lebo v minulosti...“ nie sú na mieste. Z niektorých prečítaných životopisov viem, že život svätca nie je ľahký a možno sa ani nevyvíja podľa predstáv hlavnej postavy. No dôležité v živote svätca je prijať situácie, v ktorých sa ocitá- možno nečakane, prekvapivo a uvedomiť si hlavné poslanie na zemi- milovať a byť blízko Bohu i ľuďom. Brat, sestra, nemysli si, že žiješ horší život ako žili svätci! Máš rovnakú príležitosť stať sa jedným z nich, ale musíš sa prestať vyhovárať... Ďakujeme vám, všetkým svätým, ktorí ste žili na tejto zemi a ukázali ste nám, že napriek VŠETKÉMU sa dá dopracovať k svätosti!

...

PRIPRAVUJEME: Františkánska spiritualita
...

Ľudové misie v Plavnici

Felix Mária OFM

V dňoch 10.-18. septembra 2016 sa konali vo farnosti Plavnica (okr. Stará Ľubovňa) ľudové misie. Misie v tejto farnosti boli naposledy v roku 2009, ale veriaci znovu túžili prežiť čas milosti. Veriaci z Plavnice si tento rok pripomenú krásnu udalosť posvätenia ich chrámu, ktorý zasvätili Sedembolestnej Panne Márii. Stalo sa tak pred 10 rokmi. I preto bol vybraný tento termín v čase odpustu. (Odpust - na západe voláme "hody")


Službu viesť misie prijali P. Gabriel a P. Felix Mária. Otvorenie a začiatok misií bol tradične spojení zo symbolom odovzdania "štóly" - čím miestny správca odovzdal správu veriacich bratom misionárom. Témy príhovorov mali tradičné misijné zameranie. Okrem sv. omší a vysluhovania sviatostí sa bratia venovali katechézam pre ženy, mužov, mládež a deti. Deti navštívili aj na Základnej škole. Počas jedného dopoludnia bratia navštívili aj chorých vo farnosti. Tých navštevuje pravidelne aj p. farár a okrem neho každú nedeľu prichádzajú k ním aj akolyti s Eucharistickým Kristom.


V utorok večer bola mimoriadna katechéza o Sv. Písme, ktoré je prameňom našej viery. V sobotu dopoludnia za pomoci miestnych animátorov prebehol krásny program pre deti. Prišiel i brat Zachej s bábkovým divadlom a príbehmi o sv. Františkovi. Večer si manželské páry obnovili svoje sľuby a prišiel i brat Karol, ktorý predstavil veriacim život vo Svätej Zemi, kde žijú naši bratia ako správcovia svätých miest. Všetky spoločné slávenia boli vysielané i do miestnej káblovej televízie, takže sa jej mohli zúčastniť i tí, ktorí z rôznych príčin nemohli prísť do kostola.


Chceme poďakovať všetkým za modlitbu za misie a rovnako všetkým dobrodincom, ktorí podporujú toto dielo. Je dôležité v nás oživovať a posilňovať našu vieru.


Ľudové misie boli ukončené v nedeľu obnovou krstných sľubov a slávnostným požehnaním misijného kríža, ktorý stojí pred chrámom.

...

Deti sa modlia za pokoj

Felix Mária OFM

Výzva z Aleppa k modlitbe za pokoj vo svete.
Všetkým bratom františkánom, sestrám klariskám, všetkým sestrám a bratom z Tretieho rádu, a všetkým ženám a mužom dobrej vôle.
"Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach." (Evanjelium podľa Matúša 18,10)
Drahí bratia a sestry, nech vám Pán daruje pokoj! Dlhý čas, ako Menší bratia (františkáni), sme znepokojení situáciou našich bratov, ktorí zažívajú skúsenosť s kresťanmi a všetkými obyvateľmi Sýrie. Nie je to tak dávno, čo sme vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo úsilie zastaviť vojnu a utrpenie civilného obyvateľstva a aby vyvinulo maximálne úsilie o dosiahnutie mieru. Teraz na začiatku ADVENTU, v čase, keď nás Pán pozýva, aby sme vytrvalo bdeli a modlili sa, chceme navrhnúť všetkým našim spoločenstvám iniciatívu "Deti sa modlia za pokoj". Pôvodná myšlienka pochádza z projektu "Cirkev v núdzi", a chceme ako Rád menších bratov - Františkánov, priniesť túto výzvu na medzinárodnú úroveň v mesačných intervaloch.
Táto iniciatíva vychádza z vedomia, že Kráľ Vesmíru, Kráľ pokoja, je pravým zdrojom všetkého mieru. Naša farnosť sv. Františka v Allepe (Sýria), ktorá bola silne ovplyvnená tragédiou vojny a ktorá je pevne zakotvená v nádeji za mier sa už k tejto iniciatíve zapojila. Z Aleppa chceme teraz poslať toto pozvanie do celého sveta. Začíname v ADVENTE 2016, ako Rád menších bratov - františkánov chceme povzbudiť všetky komunity, farnosti a školy, ktoré sú zverené do našej pastoračnej starostlivosti, a tiež všetky organizácie, ktoré sú nám blízke [zapojiť sa do iniciatívy], a tiež chceme povzbudiť všetkých, aby sa iniciatíva šírila vo všetkých cirkevných a rehoľných komunitách, kde žijeme, alebo kde Menší bratia pôsobíme. Veríme, že Pán vypočuje volanie "maličkých" a že ich modlitby sa stanú príležitosťou k zamysleniu a obráteniu pre tých, ktorí sú "veľký".
Žiadame každé spoločenstvo, v ktorom sú "detské omše", alebo pri omšiach kde je väčšia účasť detí, aby PRVÚ NEDEĽU v MESIACI venovali MODLITBE ZA POKOJ, tak ako to len bude možné. Podobne možno urobiť v slávení v kaplnkách počas modlitieb, alebo aj zapojením škôl, prípadne iným spôsobom iniciatívou v ekumenickom či medzináboženskom duchu. Ak komunity nemajú detské liturgie, alebo ak nepôsobia v oratóriách, alebo na školách, môžu túto modlitbu uskutočniť počas spoločných modlitieb, alebo Vešpier, alebo pripraviť inú špeciálnu iniciatívu. Tu sú niektoré praktické návrhy tak, aby zjednotili formu slávenia, podobne ako to robia v Aleppe: Po úvodnom pozdrave a úvodných výzvach kňaza, niektoré deti v procesii prídu pred oltár so zažatou sviecou, ktorú umiestnia v blízkosti oltára, na viditeľnom mieste, pokiaľ všetci spievajú, alebo recitujú modlitbu za pokoj. Okrem toho, rôznymi výzvami a úmyslami môžeme venovať pokoju v ľudských srdciach, za pokoj v rodinách s deťmi a za pokoj v Aleppe a po celom svete. Piesne by mali byť zamerané na tému pokoja. Ak je modlitba mimo Eucharistie, môže byť vždy prispôsobená modlitbe a sláveniu. Vždy nech je zachovaný symbol horiacej sviece, spolu s MODLITBOU ZA POKOJ a piesňou za pokoj. (nezabudnime vždy deťom pripomenúť a vysvetliť, že táto modlitba je v spoločenstve s deťmi po celom svete a za pokoj v Sýrii, Aleppe a za pokoj vo svete.)
MODLITBA ZA POKOJ
Pane Ježišu, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali; skôr chápať iných, než aby mňa chápali; skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame, nadobúdame; len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých;
len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen
 
Žiadame všetkých, ktorí prijali našu výzvu, aby sa pripojili k našej Facebook stránke.        www.facebook.com/Children-in-prayer-for-peace alebo     (bambiniinpreghieraperlapace)
Boh nech požehná každé vaše úsilie o pokoj a nech počuje volanie a modlitbu Jeho detí.
 
S pozdravom Fr. Michael A. Perry OFM, generálny minister
Fr. Francesco Patton OFM, Kustód Svätej Zeme
 
****
Pracovný preklad: br. Felix Mária, OFM  (originálný text Listu môžete nájsť na: http://www.ofm.org/ofm/?p=11994&lang=en )